Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział pierwszy:
UMOCNIENIE Z WYSOKA
Ja jestem Drogą, Prawdą i ŻyciemJ 14,6

3. Bóg chce szczęścia człowieka

Okazuje się, że byċ sobą nie zawsze jest łatwo. Trzeba przełamaċ strach przed wyśmianiem, odrzuceniem. Łatwiej jest dostosowaċ się za wszelką cenę, wkradaċ się w łaski ludzi, którzy nas otaczają. Ale czy warto?

Rok temu przekroczyliście progi nowej szkoły. Spotkaliście w niej dawnych kolegów, trochę również nowych. Trzeba było coś zmieniċ, przystosowaċ. Ale, mam nadzieję, pozostaliście sobą. Jeśli bowiem człowiek szanuje to, w co wierzy, to zbyt łatwo nie zmieni swoich poglądów i swojego postępowania. Zresztą, my, ludzie wierzący, mamy gwarancję, że w najtrudniejszych chwilach, nawet wtedy, gdy niewłaściwie postąpimy, Bóg nas nie opuści. Że będzie nas szukał, bo chce naszego szczęścia. Pytanie: Czy chcemy daċ się znaleźċ?Przypomnij sobie

Przypomnijmy sobie pokrótce, co Bóg mówi o człowieku i o świecie na samym początku Biblii.

1. Bóg stworzył świat, to znaczy uczynił go z niczego. Świat stworzony przez Boga był dobry. Człowiek stworzony został na obraz Boga. Stworzenie i podtrzymywanie świata w istnieniu jest wielkim dobrem i wspaniałym dziełem Boga.

2. Bóg stworzył człowieka do szczęścia i miłości. Człowiek żyjący w raju w przyjaźni z Bogiem cieszy się pełnym szczęściem. Kobieta i mężczyzna są stworzeni przez Boga jedno dla drugiego: Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, w której jedno może byċ pomocą dla drugiego, ponieważ są jednocześnie równi jako osoby i uzupełniają się jako mężczyzna i kobieta.

3. Zło weszło na świat przez zawiśċ diabła–kusiciela. Zło jest brakiem dobra, które wpisane jest w naturę świata stworzonego. Człowiek uległ pokusie i stracił przyjaźń z Bogiem. Od tego czasu człowiek jest skłonny do zła i słaby: czyni zło, którego nie chce.


Grzech pierworodny pozostawił zgubne skutki w życiu człowieka i w jego naturze. Powiada autor Księgi Mądrości:Bóg mówi

Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka — uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierċ weszła na świat przez zawiśċ diabłai doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

Mdr 2, 23–24
Tłum. Biblii Tysiąclecia
Komentarz

Greckie słowo diabolos przetłumaczone w tekście biblijnym na diabeł oznacza dosłownie tego, który rozdziela, sprzeciwia się. Jego odpowiednikiem jest hebrajskie słowo satan (czyli przeciwnik, oskarżyciel), czyli szatan. Autor Księgi Mądrości identyfikuje diabła z wężem, który w ogrodzie rajskim kusił pierwszych ludzi.

Komentarz do Biblii poznańskiej
Zastanów się
»Jakie były skutki grzechu pierworodnego?
»O jakiej śmierci mówi autor Księgi Mądrości: fizycznej czy ducho-wej?
»Do czego został przeznaczony człowiek według zamysłu Boga?

Jednak nawet w sytuacji odwrócenia się od Boga, w sytuacji podeptania przyjaźni Stwórcy, człowiek nadal jest przez Boga kochany. Bóg zapowiada bowiem w raju wybawienie:Bóg mówi

Rzekł Jahwe do węża:
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty ugodzisz je w piętę.


Rdz 3,15


Ta zapowiedź, zwana protoewangelią, jest pierwszym z proroctw, jakie zapowia­dają przyjście Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus przyszedł na świat, głosił Dobrą Nowinę, potem umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Pismo Św. zawiera opisy dróg ludzi, którzy zaufali Jezusowi. Wiele takich opisów poznaliście w I klasie.Zastanów się
Przypomnijcie sobie drogę dwóch apostołów, których nazywamy filarami Kościoła, Piotra i Pawła.
»W jaki sposób dokonało się powołanie św. Piotra? Kim Piotr był uprzednio i jak się nazywał? Czy nie miał on zwątpień na swojej drodze? Kiedy wyznawał swą miłośċ dla Jezusa? Gdzie i w jakich okolicznościach umarł?
»W jaki sposób Jezus powołał św. Pawła? Kim Paweł był uprzednio i jak się nazywał? Jakie są główne rysy jego apostolskiej drogi? Gdzie i w jakich okolicznościach umarł?
»Dlaczego świętych Piotra i Pawła nazywamy filarami Kościoła?

Apostołowie, właśnie dlatego, że byli ludźmi mającymi swoje słabości, zrozumieli, że szansę zbawienia otrzymali od Jezusa za darmo. Pisze o tym św. Paweł w liście do swego ucznia, biskupa Tymoteusza:Bóg mówi

Bóg wybawił nas i wezwał do społeczności swoich wybranych nie ze względu na nasze uczynki, lecz zgodnie ze swym odwiecznym postanowieniem i łaską, przeznaczoną dla nas w Jezusie Chrystusie przed wszystkimi czasy. Teraz ukazał nam ją przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który pokonał śmierċ i skierował nas ku życiu wiecznemu przez Ewan-gelię.


2 Tm 1, 9–10
Zastanów się
»Na czym, zdaniem św. Pawła, polega zbawcze dzieło Jezusa?
»Pisze św. Paweł o wybawieniu nas i wezwaniu do społeczności swoich wybranych. Jak nazywa się ta społecznośċ?Przeczytaj

Imiona świętych Piotra i Pawła wypowiadamy najczęściej jednym tchem: jak Piotr — to i Paweł, jak Paweł — to i Piotr.

Idą zawsze razem, a przecież tak są różni.

Piotr, prosty rybak, od razu poszedł za Jezusem.

Paweł, uczony teolog, misjonarz; przedtem prześladujący chrześcijan Szaweł.

Tak bardzo różni — łączy ich przeżycie własnej słabości.

Piotr przyrzekał wiernośċ Jezusowi i zawiódł się na sobie.

Paweł, kiedy jeszcze był Szawłem, zaufał swojemu rozumowi i też się zawiódł.

Obaj zrozumieli w pewnej chwili, że mogą oprzeċ się tylko na łasce Boga — nie na sobie.

Dlatego teraz razem dźwigają Kościół.


Ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie


Poszukiwanie szczęścia to szukanie miłości. Poszukiwanie szczęścia to zbliżanie się do kresu, którym będzie szczęście bez końca. Pisze o tym poeta:Poezja


Młodzi co biegną gromadą
dorośli co chodzą parami
starzy przy końcu osobno
tylko wciąż serce to samo
pracuje jak pszczoła po ciemku
szuka miłości w miłości
przed śmiercią czystą i wielką


Ks. Jan Twardowski, To samo
Zapamiętaj
Bóg chce szczęścia człowieka. Chce, by człowiek odzwierciedlał Bożą dobroċ. Dlatego posłał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wybawił od grzechu i wezwał do społeczności zbawienia. Jezus umacnia nas na drodze prowadzącej do Ojca swoim Słowem i sakramentami.Praca domowa
1.Który z sakramentów wprowadza nas do społeczności wybranych?
2.Jakie sakramenty przyjąłeś już w swoim życiu? Które z nich przyjmujesz wielokrotnie?
3.Wybierz jedno z Przykazań Bożych od III do VIII. Zastanów się, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie zachowywali to Przykazanie. A jak wyglądałby świat, gdyby nie było tego Przykazania? Czy wszyscy byliby naprawdę szczęśliwi?Następna:  Lekcja Nr 4  —   BYĆ W KOŚCIELE      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 2  —   BYĆ SOBˇ. TO ZNACZY KIM?   | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |