Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział pierwszy:
UMOCNIENIE Z WYSOKA
Ja jestem Drogą, Prawdą i ŻyciemJ 14,6

2. Byċ sobą. to znaczy kim?

Dzisiaj wielu ludzi stawia sobie za punkt honoru życie według zasady: Byċ sobą. Co to znaczy? Niekiedy człowiek mający taką filozofię życiową nie pyta o radę innych, nie stara się sprawdziċ, czy jego poglądy są słuszne. Wystarczy mu argument: Ja tak uważam. Wasza rówieśnica pisze:Listy,
opinie

Kiedy myślę o szczęściu, o szczęśliwym życiu, wtedy uważam, że prawdziwe, auten­tyczne szczęście da człowiekowi życie „na luzie”. W naszym życiu jest całe mnóstwo zakazów i nakazów. Nasi nauczyciele, rodzi­ce, księża we wszystko się wtrącają. Co to kogoś obchodzi, co ja robię, z kim się spotykam, jakie pisma czytam. To są moje prywatne sprawy. Mam już dośċ, kiedy mama pyta mnie, jak było na koncercie albo u koleżanki. Byłabym szczęśliwa, gdyby można było żyċ na „na luzie”.


Wasza koleżanka proponuje życie na luzie. Może warto przyjrzeċ się dokładnie, co oznacza taka propozycja. Sprowadza się ona do robienia wszystkiego, na co w danym momencie człowiek ma ochotę oraz unikania tych rzeczy, które wiążą się z jakąś niewygodą. Gdybyśmy konsekwentnie wprowadzali taką zasadę życia na luzie, oznaczałoby to, że człowiek nie musi robiċ wielu nieprzyjemnych rzeczy, do których zmusza nas chociażby fakt, że mieszkamy wśród innych ludzi. Jeśli kogoś męczy sprzątanie, to po co sprzątaċ. Ktoś nas zdenerwował i mamy ochotę mu naubliżaċ, co za problem. Bądźsobą! Pozornie wydaje się, że nie jest to takie złe.Zastanów się
Ale przecież, jeśli popatrzy się na takie życie choċby z perspektywy trochę dłuższego czasu, to przecież kiedyś trzeba będzie posprzątaċ, a ubliżanie okaże się niewygodne, chociażby z tego powodu, że narobi­liśmy sobie niepotrzebnie wrogów. Przykładów życia na luzie jesteście w stanie podaċ z całą pewnością o wiele więcej.
»Do czego prowadzi zatem wizja życia na luzie?
»Czy życie bez odpowiedzialności, bez liczenia się z innymi, da czło-wiekowi szczęście?
Spróbujcie na ten temat porozmawiaċ w klasie.

W czasie swoich pielgrzymek po świecie Papież Jan Paweł II zawsze spotyka się z młodymi ludźmi. W Polsce, w roku 1987, na Westerplatte tak mówił:
Jan Paweł II naucza

Tu, na tym miejscu, we wrześniu 1939 roku, grupa mło­dych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąċ i wypełniċ. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyċ. Jakiś obowiązek, powinnośċ, od której nie można się uchyliċ. Nie można zdezerterowaċ.

Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymaċ i obroniċ, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obroniċ — dla siebie i dla innych. W takim mome­ncie, nazwijmy go momentem Westerplatte (a momentów podobnych jest wiele, nie stanowią tylko jakiegoś history­cznego wyjątku), pamiętajcie: oto przychodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: Pójdźza Mną.

Nie opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. W przeciwnym razie może zachowasz wiele majętności, tak jak ten młodzieniec z Ewangelii, ale odejdziesz smutny. Pozostaniesz ze smutkiem sumienia.

Westerplatte, 12 VI 1987
Zastanów się
»Do jakiego fragmentu Ewangelii nawiązuje Ojciec Święty w swoim przemówieniu?
»Czym jest moment Westerplatte w naszym życiu?
»Czy życie nieodpowiedzialne, życie na luzie, prowadzi, zdaniem Papieża, do szczęścia?

W życiu religijnym i moralnym wiele razy człowiek musi się zastanawiaċ nad tym, co to znaczy byċ sobą. Każdy bowiem dzień niesie sytuacje, w których zastanawiamy się, co zrobiċ, które dobro wybraċ, jak się zachowaċ. Kiedy nie chce się nam iśċ w niedzielę na Mszę Świętą, to hasło Bądźsobą może nas przekonywaċ zarówno do pozostania w domu, jak i do spotkania z Chrystusem. Byċ sobą w negatywnym znaczeniu jest uleganiem zachciankom, które prowadzą człowieka do wielkich kłopotów i nie dają szczęścia. Byċ sobą w pozytywnym znaczeniu jest zaspakajaniem rzeczywistych i prawdziwych potrzeb człowieka. W tym sensie byċ sobą znaczy po prostu byċ człowiekiem, czyli zachowywaċ się jak człowiek. Dla nas, ludzi wierzących, człowiek znaczy bardzo wiele, ponieważ wierzymy, że Bóg stworzył nas na swój obraz.

Czy łatwo jest byċ sobą i nie ulegaċ zachciankom? Oczywiście, czasem trudno. Czasem domaga się to naszej ofiary. Czasem się buntujemy. Istotne jest natomiast, jak ostatecznie postąpimy. Opowiada o tym znana Wam przypowieśċ z Ewangelii św. Mateusza:Bóg mówi

Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwracając się do jednego z nich, powiedział: Synu mój, idździś popracowaċ w winnicy. A on odpowiedział: Dobrze, panie — ale nie poszedł. Potem, zwracając się do drugiego, powiedział to samo. A ten odpowiedział: Nie chcę! Ale potem, odczuwając niepokój, poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca?


Mt 21, 28b–31a


Rozumienie hasła Byċ sobą jako hołdowania zachciankom jest równoznaczne z postawą pychy. Człowiek pyszny to taki, który wywyższa się nad innymi, poszukuje sławy nie bacząc na dobro innych.Zastanów się
»Biblia i literatura piękna zawierają wiele przykładów pychy. Postaraj się podaċ kilka takich przykładów.
»Czy pycha jest uznawana za cnotę, czy też za wadę człowieka?
»Przeciwieństwem pychy jest pokora. Podaj przykłady z Biblii i litera-tury ludzi obdarzonych tą cechą.

Rozumienie hasła Byċ sobą może wiązaċ się z pokornym usposobieniem. Prawdziwa pokora nie jest obłudnym uniżeniem, ani służalczością. Prawdziwa pokora to umiejętnośċ widzenia w prawdzie swojego życia, swoich zalet, ale także wad.Zapamiętaj
Byċ sobą to znaczy byċ człowiekiem umiejącym prawdziwie i trzeźwo oceniaċ swoje możliwości, swoje zalety, ale także wady. Byċ sobą znaczy byċ człowiekiem gotowym do poprawy, która rozpoczyna się od poznania samego siebie: swoich zalet i swoich wad.Praca domowa
1.Odpowiedz na list zamieszczony na początku tej lekcji.
2.Przeczytaj fragmenty Pisma św. zamieszczone w podręczniku dla kl. I pt. Słowo blisko Ciebie przy następujących tematach:
6. Świat stworzony przez Boga jest dobry.
7. Człowiek stworzony do szczęścia.
8. Skąd na świecie wzięło się zło?
Jakie wnioski wyciągnęliście z tych tekstów biblijnych?Następna:  Lekcja Nr 3  —   BÓG CHCE SZCZĘŚCIA CZŁOWIEKA      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 1  —   MOJE WADY I ZALETY      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |