Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
PRZYWRÓĆ MI ŻYCIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA
Ps 119, 25

Tematy dodatkowe związane z uroczystościami przeżywanymi w roku kościelnym


Święte Triduum Paschalne

Święta mojego zbawienia


Ostatnie dni Wielkiego Tygodnia to najkrótszy, najważniejszy i najbardziej uroczysty okres roku kościelnego. Nosi on nazwę Świętego Triduum Paschalnego.


Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy, dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.


Wielki Post kończy się Mszą Świętą Krzyżma, którą w katedrze w Wielki Czwartek przed południem odprawia biskup wraz z księżmi z całej diecezji. W trakcie tej Mszy Świętej biskup poświęca oleje, których używa się potem przez cały rok do sprawowa­nia sakramentów. Poświęca więc olej chorych, który potrzebny jest do sakramentu namaszczenia chorych. Poświęca też olej krzyżma świętego, który używany jest w trakcie bierzmowania, chrztu i święceń kapłańskich. Olej krzyżma jest olejem kapła­ńskim. Przypomina on, że każdy ochrzczony ma świadczyċ o Chrystusie. W czasie tej uroczystej Mszy Świętej księża odnawiają przyrzeczenia, jakie złożyli w chwili swoich święceń kapłańskich, a biskup wzywa wszystkich zebranych do modlitwy za swoich kapłanów.


Wieczorem w Wielki Czwartek, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, księża odpra­wiają uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. Przy ołtarzu stają wszyscy księża, a Ewangelia według św. Jana opowiada o tym, jak Jezus umył apostołom nogi. W czasie tej Mszy Świętej biskup w katedrze (a także w niektórych kościołach ksiądz proboszcz) powtarza ten gest pokory i miłości Chrystusa i umywa nogi dwunastu mężczyznom. Mszę Świętą kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza przechowania (ciemnicy). Ciemnica symbolizuje miejsce uwięzienia Jezusa i procesu, jaki odbywał się w nocy z czwartku na piątek i rano w Wielki Piątek.


W Wielki Czwartek warto, byście pamiętali o wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, za to, że możecie przyjmowaċ Chrystusa do swojego życia. Pamiętajcie też w swoich modlitwach o księżach, którzy wśród Was pracują. Módlcie się też o powołania kapłańskie, by nigdy nie brakowało Kościołowi tych, którzy poświęcają się Chrystusowi, by sprawowaċ sakramenty i głosiċ Słowo Boże.


Wielki Piątek to dzień Męki Pańskiej. Kościół cały dzień milczy (w tym dniu nie ma Mszy Świętych) i oczekuje na to, co ma się staċ po południu. Wierni poszczą nie tylko nie jedząc mięsa, ale również ograniczając liczbę posiłków. Po południu odprawiana jest liturgia Męki Pańskiej, w trakcie której czyta się opis proroctwa Izajasza, które powstało kilka wieków przed śmiercią Chrystusa, a w szczegółach opisuje Jego śmierċ. Czyta się też opis Męki Pańskiej według św. Jana, który wiernie trwał pod krzyżem aż do samego końca. Odsłania się i adoruje krzyż. Za adorowanie krzyża w tym dniu można uzyskaċ odpust zupełny. Po Komunii Świętej przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy Bożego Grobu. Zaczyna się żałobna adoracja, która trwa aż do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.


W Wielki Piątek rozpoczyna się też nowenna do Miłosierdzia Bożego, która trwa aż do soboty poprzedzającej Niedzielę Przewodnią, czyli niedzielę po Wielkanocy. Nasza diecezja jest poświęcona Bożemu Miłosierdziu. (Informacje na ten temat zawarte są w lekcji 33). Warto włączyċ się w tę formę modlitwy.


Wielka Sobota to dzień żałoby po śmierci Chrystusa. To dzień Jego zstąpienia do piekieł, by daċ swój dar odkupienia tym, którzy żyli przed Jego śmiercią. My, na wzór uczniów Jezusa, trwamy w zadumie i żałobie. W tym dniu święci się też pokarmy na stół wielkanocny, lecz zalecany jest (aż do wieczornej liturgii) post od pokarmów mięsnych.


Niedziela Zmartwychwstania zaczyna się od najważniejszej, najbardziej uroczystej modlitwy Kościoła w czasie całego roku: Wigilii Paschalnej w Wielką Noc Zmartwychwstania. Modlitwy tej nie wolno rozpoczynaċ przed zachodem słońca w sobotę. W tę Świętą Noc Kościół przypomina nam dzieje zbawienia poprzez cztery symbole życia: światło, Słowo Boże, wodę chrztu i Chleb życia, czyli Eucharystię. Weźcie udział w tej modlitwie Kościoła, bo chociaż jest długa, to najpełniej ukazuje, w co naprawdę wierzymy, jaki jest sens życia nas, uczniów Chrystusa.


Noc Zmartwychwstania kończy się o świcie w niedzielę radosnym pochodem triumfalnym ku czci Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Pochód ten nosi nazwę rezurekcji.Przeczytaj

Wydawało się, że nie miało sensu skazanie niewinnego Jezusa, a Jego droga krzyżowa prowadziła donikąd.

Młodego, zdrowego człowieka, w pełni sił, tak potrzebnego jeszcze ludziom, skazano na śmierċ. Ilu jeszcze trędowatych i opętanych liczyło na to, że ich uzdrowi.

Tymczasem po ludzku bezsensowne cierpienie i śmierċ w dniu zmartwychwstania nabierają ogromnego znaczenia. Wszystko to, co było cierpieniem, doprowadziło do triumfu. Bezbronny Baranek idzie jak w defiladzie ze zwycięską chorągwią.

Dzwon rezurekcyjny, różnokolorowe pisanki i bazie — to maleńka radośċ, wątła siostra niewysłowionej radości, jaką się odnajduje po drugiej stronie Wielkiej Nocy.


Ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie…
Zastanów się

Już tyle lat uczycie się religii. Tyle lat, miejmy nadzieję, że regularnie, chodzicie do Kościoła i uczestniczycie w modlitwach chrześcijańskich. Dlatego żadnej trudności nie powinny Wam sprawiċ pytania quizu wielkanocnego. Swoje odpowiedzi sprawdźcie z Pismem Świętym. W razie wątpliwości zapytajcie Waszego nauczyciela religii.


»Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym?
»Jak się nazywa i dlaczego takie miano nosi niedziela poprzedzająca Wielkanoc?
»Czy umywanie nóg uczniom przez Jezusa przed Ostatnią Wieczerzą znalazło jakiś ślad w liturgii i życiu Kościoła?
»Który z ewangelistów najobszerniej opisuje Ostatnią Wieczerzę?
»O co modlił się Jezus w ogrodzie Getsemani?

Stanisław Werner, Czy wiesz? Zagadki biblijne
Następna:  
Tematy dodatkowe  —   UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO   | >>>>> |

Poprzednia:  Tematy dodatkowe  —   WIELKI POST      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |