Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
PRZYWRÓĆ MI ŻYCIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA
Ps 119, 25

Tematy dodatkowe związane z uroczystościami przeżywanymi w roku kościelnym


Wielki Post

Moje rekolekcje


Wielki Post ma charakter inny niż pozostałe okresy roku kościelnego. To czas pokuty. Dlatego też wierni uczestniczą w tym czasie w rekolekcjach. Rekolekcje wielkopostne są organizowane dla uczniów poszczególnych szkół. Warto pamiętaċ, że uczestnictwo w tych rekolekcjach jest świadectwem wiary w Chrystusa. Człowiek odpowiedzialny i myślący, jeśli wierzy, to za coś normalnego uznaje dawanie świadectwa o swojej wierze. Nie boi się swojej wiary, nie wstydzi się jej. Dlatego traktujcie rekolekcje szkolne jako wyznanie swojej wiary.


W czasie rekolekcji słuchacie Słowa Bożego. Przypomnijcie sobie, co o słuchaczach Słowa Bożego mówił Jezus na kartach Ewangelii św. Marka:Bóg mówi

Oto siewca wyszedł siaċ.

Gdy siał, jedno [ziarno] padło koło drogi; nadleciały ptaki i wydziobały je.

Inne padło na grunt skalisty i nie miało wiele ziemi. Wzeszło też zaraz, bo gleba nie była głęboka, lecz z nastaniem słońca zostało przypalone i nie mając korzenia, uschło.

Inne z kolei wpadło między ciernie, które wyrósłszy szybko, zagłuszyły je — i nie wydało żadnego owocu.

Inne wreszcie padły na ziemię dobrą. Wzeszły, wyrosły i wydały plon: jedne trzydziestokrotny, inne sześċdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny.


Mk 4, 3–8Przypowieśċ ta jest wyjaśniona przez samego Jezusa:Bóg mówi

Siewcą jest ten, który sieje słowo.

Tymi, którzy znajdują się obok drogi, gdzie sieje się słowo, są ci, co słuchają słowa, lecz zaraz przychodzi szatan i zabiera zasiane w nich słowo.

Podobni do nich są ci, którzy zostali posiani na gruncie skalistym: ci również, skoro tylko posłyszą słowo, przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia, są niestali. Gdy przyjdzie z czasem ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, natychmiast poczynają się chwiaċ.

Są i tacy, którzy zostali posiani wśród cierni. Ci słuchają wprawdzie słowa, lecz troski świat tego, ułuda bogactw oraz różne żądze przychodzą na nich i zagłuszają słowo, które staje się bezpłodne.

Tymi zaś, którzy zostali posiani na ziemię uprawną, są ci, co słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon — trzydziestokrotny, sześċdziesięciokrotny i stokrotny.


Mk 4, 14–20
Zastanów się
»Do której kategorii słuchaczy Słowa Bożego siebie byś zaliczył?
»Co uczyniċ, by rekolekcje nie były dla Ciebie stratą czasu, byś stał się dobrym słuchaczem Słowa zbawienia?Poezja
Chciałbym otwieraċ dziś serce
Jak wiosennego rana
Otwiera bramy Kościoła
Ręka zakrystyjana.

Ale dziś widzę, że zmierzch jest
I że w tę moją świątynię
Blask świata rozbudzonego
Rozrzutną ręką nie wpłynie.

I nie urągam Ci za to
Te jedne–li wznoszę modły,
Ażeby kroki Cię Twoje
Ku moim progom zawiodły.

Wstępuj w nie — wszystko mi jedno,
Czy serce rozjaśnisz, czy może
Jeszcze je bardziej zaciemnisz,
Rad je przed Tobą otworzę.

Wszystko mi jedno, czy wstąpisz
Do głębi chciwego wnętrza
Jak grzmot i grom, i łyskanie,
Czy jako cisza najświętsza.

Czy jako żądza potężna,
Czy wyrzeczenie, to jedno,
Bylebyś tylko rozpierał
Wnętrza mojego sedno.

Bylebyś tylko je uznał...
Tego ja przecież się boję,
Czy będzie Cię mogło ogarnąċ
To mroczne dziś wnętrze moje?

Chciałbym otwieraċ dziś serce,
Jak wiosennego rana
Otwiera bramy kościoła
Ręka zakrystyjana.


Jan Kasprowicz, Chciałbym otwieraċ dziś serce
Następna:  Tematy dodatkowe  —   ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE   | >>>>> |

Poprzednia:  Tematy dodatkowe  —   ŚRODA POPIELCOWA      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |