Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
PRZYWRÓĆ MI ŻYCIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA
Ps 119, 25

Tematy dodatkowe związane z uroczystościami przeżywanymi w roku kościelnym


Środa Popielcowa

Z prochu powstałeś


Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, czasu, w którym Kościół przygotowuje się do Wielkanocy. Wielki Post powstał jako bezpośrednie przygotowanie ludzi, którzy mieli przyjąċ chrzest (zwanych katechumenami). Chrzest w starożytnym Kościele odbywał się w noc Zmartwychwstania Pańskiego i był udzielany przeważnie ludziom dorosłym. Ludzie ci najpierw poznawali podstawowe prawdy wiary, a potem przez czterdzieści dni uczestniczyli w specjalnych nabożeństwach, które miały ich zbliżyċ do zrozumienia chrztu. Dlatego też Wielki Post ma dla nas, ludzi ochrzczonych, charakter chrzcielny. Powinniśmy zadaċ sobie pytanie: Co to znaczy, że zostałem ochrzczony? Co wynika z mojego chrztu?


Okres Wielkiego Postu to także czas, w którym przypominamy sobie potrzebę nawrócenia. Widząc swoje grzechy, chcemy się od nich odwróciċ. Walczymy z naszymi wadami przez modlitwę, post i jałmużnę. Post chrześcijański jest mocno związany z miłością bliźniego: wielu ludzi pości po to również, by zaoszczędzonymi dobrami podzieliċ się z biedniejszymi od siebie, bardziej potrzebującymi. Wielu chrześcijan podejmuje dobrowolne wyrzeczenia. Czas Wielkiego Postu to czas pokuty w Kościele. Dlatego katolicy nie urządzają i nie uczestniczą w zabawach hucznych, również dyskotekach czy koncertach rockowych.


Nasze grzechy zostały odkupione przez Mękę i Śmierċ Chrystusa. Toteż okres Wielkiego Postu jest czasem uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych (od łac. passio, czyli męka): Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Gorzkie Żale odprawiane są zwykle w niedziele, Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu.Śpiewajmy Panu


O, Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia,
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
O, zdroju łaski, o ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany!

Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,
Miłosierdzie wybłagała!

O, Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,
Cześċ Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
Z Aniołami, ze Świętymi.W Wielkim Poście 5 niedziela ma charakter szczególny, bowiem od dnia tego zasłania się w kościołach krzyże, a czasem też i obrazy. 6 niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Palmowa. Wielki Post kończy się rano w Wielki Czwartek.Następna:  Tematy dodatkowe  —   WIELKI POST   | >>>>> |

Poprzednia:  
Tematy dodatkowe  —   UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |