Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
PRZYWRÓĆ MI ŻYCIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA
Ps 119, 25

Tematy dodatkowe związane z uroczystościami przeżywanymi w roku kościelnym


Uroczystośċ Narodzenia Pańskiego

BOŻE NARODZENIE


Święta Bożego Narodzenia to święta, na które czekamy. Są to święta rodzinne, w czasie których wszyscy starają się byċ dla siebie dobrzy, lepsi niż na co dzień. Jakie jest jednak nasze przygotowanie do Świąt? Czy ogranicza się ono jedynie do kupowania wielkiej ilości towarów, jakie oferują nam w tych dniach sklepy rozświetlone girlandami lamp? Czy są to jedynie święta choinki i prezentów? Czy w niektórych domach powoli nie zatraca się istotny sens tego świętowania?Bóg mówi

W owym czasie wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby spisano mieszkańców całego państwa. Odbył się ten pierwszy spis3 wtedy, gdy rządy w Syrii pełnił namiestnik Kwiryniusz. Szli tedy wszyscy, każdy do swego miasta, aby się zapisaċ.

Wyruszył też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, od Judei, do Betlejem, miasta Dawidowego, żeby się zapisaċ razem z Maryją, zaślubioną mu, brzemienną. A kiedy się tam znajdowali, nadszedł dla niej czas rodzenia. I wydała na świat Syna pierworodnego, owinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie, bo zabrakło dla nich miejsca w gospodzie.

Byli zaś w tej okolicy pasterze czuwający nocą w polu nad swymi trzodami. I oto anioł Pański zjawił się wśród nich: jasnośċ Pana opromieniła ich, a oni bardzo się przelękli. Anioł zaś powiedział do nich: Nie bójcie się! Oznajmiam wam wielką radośċ zgotowaną całemu narodowi: W mieście Dawidowym narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest Mesjaszem i Panem. A oto znak dla was: Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. I natychmiast przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga mówiąc:


Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom,
w których sobie Bóg upodobał.


Łk 2, 1–14Jesteście już na tyle dojrzali, że możecie coś zaproponowaċ swoim domownikom. Postarajcie się, by spotkanie całej rodziny przy stole wigilijnym miało radosny i religijny nastrój.


Wasza rodzinna Wigilia może wyglądaċ, na przykład, tak:

»Wspólnie odmówcie modlitwę Anioł Pański. Jest to modlitwa bardzo związana z tymi świętami, bowiem opowiada ona o dziejach zbawienia. Możecie odmówiċ inną modlitwę, ale taką, którą znają wszyscy obecni.
»Ktoś z młodszych członków rodziny czyta Ewangelię o Bożym Narodzeniu.
»Ojciec lub dziadek z opłatkiem w ręku składa wszystkim życzenia.
»Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.
»Przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej zaśpiewajcie koniecznie kolędę.
»Po skończonej Wigilii też zaśpiewajcie kilka kolęd. Przeważnie wszyscy znają przynajmniej po kilka zwrotek. Gdyby jednak było inaczej, postarajcie się o słowa.
»Dopiero po śpiewie kolęd zajmijcie się prezentami. Nie zapominajcie o wdzięczności dla tych, którzy Wam je dali, ponieważ Was kochają. Wy też, w miarę waszych możliwości, powinniście położyċ pod choinką jakieś drobne upominki.
»Dobrze byłoby, gdyby ta Wigilia skończyła się wspólnym uczestnictwem całej rodziny we Mszy Świętej o północy, czyli w pasterce.

To jest jeden z wielu możliwych scenariuszy Wigilii. I niech Waszych rozmów nie zagłusza telewizor ani radio. Niech też nie zabraknie wspólnej modlitwy i czytania Ewangelii. Inaczej te Święta będą bez sensu.Zastanów się
Tyle lat uczycie się religii, że z całą pewnością na te kilka pytań będziecie umieli odpowiedzieċ bezbłędnie. Trafnośċ Waszych odpowiedzi sprawdźcie z Pismem Świętym.
»Czy we wszystkich Ewangeliach znajdują się opisy narodzin Jezusa Chrystusa?
»Czy zwyczaj ustawiania choinki ubranej zabawkami, świecidełkami i światełkami ma swoje źródło w Biblii?
»Czy gwiazda na szczycie choinki wywodzi swój rodowód z Biblii?
»Czy teksty biblijne mówią coś o pasterzach przed szopką i aniołach nad nią?
»Czy zwyczaj kładzenia siana pod obrus zaściełany na wieczerzę wigi-lijną ma oparcie w Biblii?
»Jakie dary złożyli mędrcy ze Wschodu Jezusowi i jakie jest ich sym-boliczne znaczenie?
»Czy występujący w jasełkach król Herod jest postacią historyczną czy mityczną?

Stanisław Werner, Czy wiesz? Zagadki biblijne
Następna:  Tematy dodatkowe  —   ŚRODA POPIELCOWA   | >>>>> |

Poprzednia:  Tematy dodatkowe  —   ADWENT      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |