Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
PRZYWRÓĆ MI ŻYCIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA
Ps 119, 25

Tematy dodatkowe związane z uroczystościami przeżywanymi w roku kościelnym

Adwent

Cztery tygodnie oczekiwania


Rok kościelny jest w pewnym sensie powtórzeniem całej historii zbawienia. Zaczyna się on od adwentu, czasu przygotowania i oczekiwania na narodzenie Syna Bożego. Synowie Izraela czekali na spełnienie się tej Obietnicy, jaką Bóg dał przez proroków. W okresie adwentu my, uczniowie Chrystusa, chcemy wejśċ w atmosferę tamtego czasu.Śpiewajmy Panu


Niebiosa, rosę spuśċcie nam z góry.
Sprawiedliwego wylejcie chmury!
O, wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie
i grzechów naszych nie pamiętaj, Panie!

Niebiosa, rosę spuśċcie nam z góry.
Sprawiedliwego wylejcie chmury!
Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci
stoim przed Tobą, jakby trędowaci.

Niebiosa, rosę spuśċcie nam z góry.
Sprawiedliwego wylejcie chmury!
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
i ześlij Tego, co ma byċ zesłany.

Niebiosa, rosę spuśċcie nam z góry.
Sprawiedliwego wylejcie chmury!
Pociesz się ludu, pociesz w twej niedoli,
już się przybliża kres twojej niewoli.Oczekiwanie adwentowe jest nie tylko powtórzeniem tamtego okresu przygotowania do narodzenia Syna Bożego. My też przygotowujemy się na Boże Narodzenie, myślimy o tym, co dobrego możemy ofiarowaċ naszym bliskim. Przygotowujemy się do Bożego Narodzenia przez rekolekcje parafialne. My też jesteśmy ludźmi adwentu, bo nasze czasy, te, w których żyjemy, są oczekiwaniem na powtórne przyjście Jezusa, który przyjdzie sądziċ żywych i umarłych na końcu świata.


W okresie adwentu wierni gromadzą się na roratach, Mszy świętej ku czci Maryi oczekującej na narodzenie Syna. Nazwa roraty pochodzi od słów rozpoczynającej ją pieśni łacińskiej: Rorate, coeli desuper et nubes pluant Iustum (Niebiosa, spuśċcie rosę i sprawiedliwego wylejcie chmury). Najstarsze ślady tej pięknej, tradycyjnie odbywanej przed wschodem słońca, modlitwy Kościoła sięgają XIII wieku, gdy w katedrze królewskiej na Wawelu gromadziły się wszystkie stany państwa: król, duchowieństwo, senatorowie, szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi. Przedstawiciel każdego ze stanów zapalał świecę siedmioramiennego świecznika mówiąc: Jestem gotów iśċ na sąd Boski. Dzisiejsze roraty gromadzą w niektórych parafiach wielu wiernych. Przy ołtarzu pali się świeca symbolizująca Maryję. Wierni trzymają w rękach świece. Niektórzy z nich, po skończonych roratach, zanoszą to światło, jakie towarzyszyło ich modlitwie w kościele, aż do swoich domów.Następna:
Tematy dodatkowe  —   UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO   | >>>>> |

Poprzednia:
Tematy dodatkowe  —   ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |