Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Tematy dodatkowe:
PRZYWRÓĆ MI ŻYCIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA
Ps 119, 25

Tematy dodatkowe związane z uroczystościami przeżywanymi w roku kościelnym


Święto św. Stanisława Kostki (18 września)

PATRON MŁODZIEŻY
Poszli za Chrystusem

Św. Stanisław Kostka urodził się w roku 1550 w Rostkowie koło Przasnysza na Mazowszu. Był synem kasztelana zakroczymskiego.

Kiedy miał 14 lat, został wyprawiony wraz z najstarszym bratem, Pawłem, do Wiednia, gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum cesarskim prowadzonym przez jezuitów. Dał się poznaċ jako uczeń pilny, a także myślący i samodzielny. Jednocześnie bardzo poważnie traktował swoją wiarę i dlatego codziennie uczestniczył we Mszy Świętej i dużo się modlił. Jego postawa wiary wpływała też na szacunek, z jakim Stanisław odnosił się do ludzi. Był inny niż jego otoczenie. Nie podobało się to zarówno starszemu bratu, jak i jego przyjaciołom, którzy nie tylko drwili ze Stanisława, ale robili mu wiele przykrości, ponieważ nie uczestniczył w ich bez-myślnych rozrywkach. Stanisław nie chciał się zmieniċ. Kiedy mu brat powiedział, że jego zakonne zachowanie nie jest zgodne ze sposobem życia, który przystoi kasztelanowi, odpowiedział: Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyċ.

Postanowił zostaċ jezuitą, odkrył, że jego powołaniem jest życie zakonne. Ponieważ w Wiedniu jezuici nie prowadzili nowicjatu, uciekł w sierpniu 1567 roku najpierw do Dylingi, a potem do Rzymu. Drogę tę odbył pieszo. Marzenie jego spełniło się, gdy 28 X 1567 przyjęto go do nowicjatu. Jednak jego radośċ ziemska nie trwała długo. W sierpniu 1568 roku zachorował na malarię i po kilku dniach choroby umarł w przeddzień święta Wniebowzięcia NMP.

Św. Stanisław Kostka był człowiekiem, który potrafił przeciwstawiċ się otoczeniu, nawet rodzinie, dla wyższych wartości. Wybrawszy dobro, poznawszy drogę swego powołania życiowego, potrafił mężnie dążyċ do celu.
Zastanów się
»Św. Stanisław Kostka jest patronem młodzieży polskiej. Jakie wartości zdecydowały o tym?
»Przeciwstawienie się grupie koleżeńskiej jest czymś trudnym. Św. Stanisław Kostka potrafił się na to zdobyċ. Czy Tobie udawało się myśleċ i działaċ w sposób niezależny od tego, co powiedzą koledzy?


W diecezji warszawsko — praskiej, w sobotę po święcie św. Stanisława Kostki, organizowany jest w Ossowie zlot młodzieży. Młodzi katolicy modlą się, śpiewają, czują, że są we wspólnocie Kościoła. To bardzo ważne, by nikt z wierzących nie czuł się sam. Chrystus ustanowił Kościół również po to, byśmy nie czuli się samotni w drodze do Boga. Dlatego potrzebne jest, byśmy się razem gromadzili. Postarajcie się pojechaċ na ten zlot w tym roku. Jesteście po raz pierwszy nań zaproszeni. Zapytajcie Waszego nauczyciela religii, jak dojechaċ, co trzeba zabraċ ze sobą. Na pewno z Waszej szkoły lub parafii organizowana jest jakaś grupa na wyjazd. Skorzystajcie z tego. Do zobaczenia w Ossowie!Następna:  Tematy dodatkowe  —   ADWENT   | >>>>> |

Poprzednia: Tematy dodatkowe  —   PRZEDMURZE CHRZEŚCIJAŃSTWA   | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |