Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział trzeci:
SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
J 1, 14

Matka Jezusa — Matka Kościoła


W naszym podążaniu śladami Jezusa nie może zabraknąċ Jego Matki, Maryi. Występuje Ona na kartach Ewangelii wielokrotnie i, co jest bardzo istotne, w sytuacjach zasadniczych dla naszej wiary. To Maryję umierający Jezus zostawił jako Matkę Jana, a przez to Matkę wszystkich nas, wierzących:Bóg mówi

A u stóp krzyża Jezusa stała Matka Jego i siostra Jego Matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy Jezus zobaczył swoją Matkę, a obok niej ucznia, którego miłował, powiedział do Matki: Niewiasto, oto syn twój! A potem rzekł do ucznia: Oto Matka twoja! Tej godziny uczeń wziął ją do siebie.


J 19, 25–27Jej odpowiedźw Nazarecie: Niech mi się stanie według słowa Twego, to odpowiedźwiary i całkowitego zaufania Bogu. Dlatego Maryję możemy nazywaċ Matką wszystkich wierzących.Poezja


Na niewielkim kamieniu wykute słowa
VERBUM CARO HIC FACTUM EST
Po polsku to brzmi równie dobitnie
TUTAJ SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

Do tego kamienia schodzi się w dół
ku fundamentom Bazyliki Narodzenia
po stopniach wieków stopniami
słów Ewangelii Łukasza

Nad kamieniem jest mały ołtarz
Nad ołtarzem sklepienie groty
skała kolumna cegły dwie świece
na ścianie w głębi tabernakulum

Nic więcej
Bogu to wystarczyło
uboga stała się matką
Króla Wieków

Tu usłyszała anioła
tu zawierzyła słowu
tu Słowo się spełniło
w jej własnym ciele

Wyżej nad małą grotą
jest wielka bazylika
mozaiki złocenia obrazy
nawy łuki kopuły

Od tego dnia wchodząc
do każdego kościoła
będę wiedział że jest zbudowany
na fundamencie tej groty


Kazimierz Braun, Rozważania w NazarecieMaryja ukazuje nam również, że naszym szczęściem jest pełniċ wolę Chrystusa. O tym pouczyła zwłaszcza w Kanie Galilejskiej, gdy do sług powiedziała: Uczyńcie wszystko, co wam powie Jezus. Do nas też tak mówi, wzywa do pełnienia woli Chrystusa.


W czasie Światowego Dnia Młodzieży w roku 1991 na Jasnej Górze Jan Paweł II wołał:
Jan Paweł II naucza

Maryja wskazuje wam drogę rozwoju: drogę, którą jest Chrystus. Jest to droga stroma, droga wąska i trudna. Dla tego jednak, kto pragnie iśċ nią dalej według wskazań Ewangelii, jest to droga, która prowadzi do prawdziwej radości.

Drodzy młodzi przyjaciele, „otrzymaliście ducha przybrania za synów”. Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa!

Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni!

Nie popadajcie w przeciętnośċ, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamiċ złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem.

Z mocą, którą obdarza was Chrystus, mówcie wszystkim ludziom, że Bóg pragnie uczyniċ każdego człowieka swoim synem. Wasze świadectwo niech będzie zaczynem nowego świata, którego pragnie każdy człowiek: świata prawdziwie sprawiedliwego, solidarnego i braterskiego.

Na tej drodze niech wam towarzyszy Matka Boga i ludzi, Pani Jasnogórska.

Jasna Góra, 15 VIII 1991Maryja jest też pośredniczką łask, jakie pochodzą od Boga, oraz pośredniczką naszych modlitw, jakie do Boga zanosimy. W piękny sposób wyraża tę prawdę modlitwa poety:Poezja
Łodzi z koralu,
Serc Przewoźniczko
Ponad głębiną,
Kładko cedrowa
W nas przerzucona
Przenieś mą miłośċ.

Granico prosta,
Którą Bóg serca
Nasze przemierzył —
Włącz ziemie żyzne
Do ciała mego,
co puste leży.

Dwunastodźwięczna
Cytaro, której
Struny są z nieba,
Dźwięk mowy ludzkiej
Dla ucha mego
Przywróċ od nowa.

Łask Błyskawico,
Rozwiąż mi oczy,
Bym w nich obudził
Matkę i ojca,
Siostry i braci,
I wszystkich ludzi.

O, wstąp w me grzechy,
Jak w miasta judzkie,
Swoim imieniem:
Mario z Libanu!
Mario z Egiptu!
Mario z Betlejem!

Jak krzak skarlały,
Jałowiec ciemny,
Jest moja wiara,
Pozwól jej rosnąċ,
Panno wysoka,
Ku niebu dalej!

Niech w Ciebie wejdzie,
Za Tobą idzie,
Przed Tobą pada —
Różo otwarta,
Lipca pogodo,
Psalmie Dawida!


Jerzy Liebert, Litania do Marii Panny
Nota

Jerzy Liebert (1904–1931) — poeta, twórca liryków refleksyjno–religijnych, podejmujących często myśl o śmierci. Największe zbiory jego wierszy to Gusła i Kołysanka.
Zapamiętaj
Maryja jest Matką Jezusa, Boga i człowieka. Jest również Matką Kościoła, bo urodziła Jego Założyciela, pełniła w sposób doskonały wolę Boga, była w Wieczerniku z apostołami, gdy zstąpił Duch Święty.Praca domowa
1.Znajdźw Ewangelii fragmenty opowiadające o Maryi.
2.Co to znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta?
3.Co to znaczy, że Maryja jest Wniebowzięta?
4.Wymień kilka najważniejszych świąt maryjnych.
5.Jakie miejscowości w Ziemi Świętej wiążą się z historią Maryi?Następna:    —   PYTANIA KONTROLNE      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 31  —   JEZUS MOJEJ WIARY      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |