Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział
drugi:
GŁÓD SŁUCHANIA SŁÓW PAŃSKICH
Am 8, 11

2. Kim jest dla mnie Bóg?

To pytanie, sami przyznajcie, jest bardzo ważne na lekcji religii. Jest ważne z dwóch powodów:
»  Stawia problem, kim Bóg jest w ogóle. Czy istnieje? A skoro istnieje, to kim jest.
»  Stawia problem bardzo osobisty: Jak objawia się działanie Boga w moim życiu?

Istnienie Boga nie jest dla wielu ludzi wcale oczywiste, o czym mówi Wam bez wątpienia Wasze doświadczenie. Pisze jedna z waszych koleżanek:Listy,
opinie

Po co komu potrzebny jest Bóg dzisiaj, w dobie lotów w kosmos. Przecież o świecie możemy dowiedzieċ się bez pytania o to sił „nadprzyrodzonych”. Zresztą, czy Bóg może istnieċ, skoro na świecie jest tyle niezawinionego cierpienia? Skoro Bóg jest dobry, skąd wzięło się zło. Religia „nie trzyma się kupy” i dlatego nie interesuję się nią. Wolę poświęciċ czas na moje osobiste sprawy, moją karierę, a nie poszukiwanie czegoś czy kogoś, kogo nie ma.


Przyznacie, że zarzuty, jakie sformułowała Wasza koleżanka, są bardzo poważne. Sprowadzają się one do dwóch stwierdzeń:

»Świat można ostatecznie i do końca wyjaśniċ bez odnoszenia się do Boga. Dlatego Bóg jest niepotrzebny.
»Cierpienie na świecie, całkiem niezawinione, przeczy istnieniu Boga, który jest wszechmogący i miłosierny.

Nie jest łatwo na te zarzuty odpowiedzieċ. Między innymi dlatego przez najbliższe lata będziecie się uczyċ religii, aby zobaczyċ, że zło, cierpienie jest niezawinione przez Boga, że czyni On wszystko, by uszanowaċ tak kapryśną wolnośċ człowieka, a jednocześnie, by świat był miejscem zwycięstwa dobra.

Jednocześnie warto dostrzec, że świat, tak misternie drobiazgowo skonstruowany, musi byċ dziełem Kogoś, kto go tak stworzył. Od małej komórki aż do niezmierzonych galaktyk, wszystko istnieje dla pewnego celu. Świat stworzony mówi nam o istnieniu Boga. O tym mówi nam również wiara, to nam wyjaśnia, pozwala nam odnaleźċ się w tym wielkim świecie. Pozwala odnaleźċ sens naszego istnienia.
Bóg mówi

Wierzyċ to znaczy byċ pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje; to znaczy byċ przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi. Chlubne świadectwo takiej wiary zostawili nasi ojcowie. To właśnie na drodze wiary możemy stwierdziċ, iż wszechrzeczy stworzone słowem Bożym, to wszystko, co oczyma widzimy, powstało kiedyś nie z rzeczy widzialnych.

Hbr 11, 1–3
Zastanów się
»Co to znaczy wierzyċ?
»Czy wiara pomaga człowiekowi odnaleźċ się w świecie?
»Czy uwierzyċ znaczy zrozumieċ do końca, zobaczyċ i dotknąċ?
Poezja
Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie,
która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąċ sercem,
które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny
za to, że jesteś już odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie,
ale wszystko dzięki Tobie
za to, że to czego pojąċ nie mogę
— nie jest nigdy złudzeniem
za to, że milczysz. Tylko my — oczytani analfabeci
chlapiemy językiem

Ks. Jan Twardowski, Dziękuję Ci
Poezja

Wymyśliliśmy wyścigi samochodów i wyścigi kangurów,
Wymyśliliśmy loterie, karty, ranione ambicje i chaosy uczuċ,
Wymyśliliśmy radośċ z nieudanych wierszy przyjaciela,
Wymyśliliśmy smutek z kurzych łapek przy ukochanych oczach,
Wymyśliliśmy gapiów przy małym nosorożcu
urodzonym w ogrodzie zoologicznym, (...)
Wymyśliliśmy tyle namiętności, że nie ma w nas nic,
prócz terroru życia,
Wymyśliliśmy systemy filozoficzne, zwycięstwa ich i bankructwa,
Wymyśliliśmy wojny i pomniki generałów i pacyfistów,
Wymyśliliśmy brak czasu, aby nie zostawaċ ze sobą samym,
Wymyśliliśmy asekuracje od wypadków i błyskawiczne ambulanse,
Wymyśliliśmy szpitale z chłodzonym powietrzem, chloroform i eter,
Wymyśliliśmy wszystko, by umniejszyċ cierpienia,
Wymyśliliśmy wszystko, by zapomnieċ o śmierci.

I zapomnieliśmy.
I cieszymy się z utraty pamięci
I śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic
Ale wierzą w inny początek i koniec
I klękają utrudzeni
I twarz kryją w dłonie
I wiedzą co mówią,
Gdy szepcą przed nocą:
Odpuśċ nam nasze winy.

Kazimierz Wierzyński, Memento
Przeczytaj

Chwaliċ Cię pragnie człowiek, mała cząstka Twego stworzenia. To Ty sprawiasz, że radością jest chwaliċ Ciebie, albowiem stworzyłeś nas dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie.

Św. Augustyn, Wyznania
Praca domowa
1.Czy Bóg jest człowiekowi potrzebny? Jak potrzebę Boga uzasadnia ks. Jan Twardowski wierszu Dziękuję Ci? A jak to czyni Kazimierz Wierzyński w wierszu Memento?
2.Kim jest Bóg dla Ciebie? Jakie ma miejsce w Twoim życiu?Poezja
Jaka to radośċ
pokochaċ Ciebie
od pierwszego spojrzenia
bez dowodu na Twe istnienie
bez sprawdzania papierów
i dopiero wtedy wszystko jak nic dotąd
trojaczki krzyczą na całego
nie pyskuje pilnowana trawa
dyrygent oczy zamyka żeby słuchaċ
wyciszają gwizdy
bawi ogon jelenia zawsze z jedną kreską
i nawet dym zamiast do diabła
idzie do nieba ze wzruszenia

Ks. Jan Twardowski, Pokochaċ
Następna:  Lekcja Nr 3  —   ŚWIAT MÓWI O BOGU      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 1  —   PO CO ŻYĆ?      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |