Ks. Piotr Tomasik — „SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Rozdział
pierwszy:
GŁÓD SŁUCHANIA SŁÓW PAŃSKICH
Am 8, 11


1. Po co żyċ?

To pytanie zadaje sobie wielu młodych ludzi. Jeden z nich, nieco od Was starszy, pisze tak:
Listy,
opinie

Obecnie moim największym problemem jest znalezienie sensu życia, który nadałby jakąś perspektywę mojemu życiu. Te poszukiwania łączą się z ciągłymi trudnościami, jakie przeżywam, nie mogąc znaleźċ miejsca w żadnym środowisku.

Przerażający jest fakt, że z otoczeniem nie odczuwam żadnej więzi duchowej i niewiele mnie z nim łączy. Byċ może jest to wywołane moim dziwnym stosunkiem do rzeczywistości. Otóż ja mam taką naturę, że widzę tylko rzeczy najgorsze i wyszukuję wady i niedoskonałości.


Tak pisze chłopak 19–letni. Ale Wy też z pewnością pytacie, jaki jest sens Waszego życia. Nie wszyscy jednak widzicie życie tylko w czarnych kolorach. Wielu spośród Was interesuje się sportem, muzyką, wielu też potrafi doceniċ te wszystkie chwile radości, jakie daje Wam czas Waszej młodości.

Skąd biorą się tak różne podejścia do życia? Przeczytajcie poniższy tekst belgijskiego pisarza, Phila Bosmansa (jego myśli będą nam towarzyszyċ w tym roku wiele razy
Przeczytaj

Potrzeba nam nowej wiosny, wiosny ducha i wiosny serca. Pisała mi młoda dziewczyna, że jest jakby umarła, bo nie widzi żadnego sensu w życiu. Mężczyzna użala się na brak spokoju w domu, ciągłe nieporozumienia z żoną
i dzieċmi. Rozmawiałem z kobietą, która myśli o samobójstwie, albowiem nie ma nikogo, komu byłaby potrzebna, dla kogo mogłaby żyċ. Wielu, którzy nie doznali żadnej radości, kupują sobie przyjemności, jak benzynę do samochodu.

Jesteśmy oszołomieni i przesyceni dobrobytem. Trzeba nam odrodziċ się z nowym duchem i nowym sercem. Oczywiście nie z pomocą apteki z pigułkami, lecz dzięki owej tajemniczej sile, która drzemie w każdym ludzkim sercu.

Umarłeś dla radości, miłości i szczęścia. Straciłeś wszelką wiarę w samego siebie i w ludzi, spróbuj odrzuciċ wszystko, co ponure, brzydkie i ciemne. Wyzbądźsię przygnębienia, braku odwagi i zniechęcenia do życia. Wyrusz w nowe jutro, promienne światłem, piękne powabem kwiatów i śpiewem ptaków.

Zbudźsię z zimowego snu smętnego bytowania i rozpocznij nową wiosnę. Powstań! Bóg wypisał zmartwychwstanie na liściach każdego drzewa, bezsprzecznie także i w twoim biednym sercu.

Phil Bosmans, Byċ człowiekiem
Zastanów się
»Co jest przyczyną takich różnic w pojmowaniu sensu życia?
»Czy jest jakieś wyjście, jakaś nadzieja dla tych, którzy nie widzą sensu życia? Gdzie go mają szukaċ?


Zapewne zauważyliście, że przytoczony tekst Phila Bosmansa jest adresowany do ludzi już raczej dorosłych i mieszkających na Zachodzie. A jednak w jakiś sposób dotyka on i Waszych problemów. Człowiek młody, nawet częściej niż dorosły, pyta, po co żyje i co ma czyniċ w życiu. Człowiek żyjący w niedostatku, a nie w dobrobycie, również może mieċ niewłaściwy stosunek do dóbr materialnych, do swoich wysiłków. Jeżeli uważnie przeczytaliście lekturę, to na pewno widzicie, że jest wyjście z tych problemów. Przez całą historię ludzkości ludzie stawiali sobie pytanie, po co żyją. Na to pytanie odpowiadali dobrze lub źle, zostawali świętymi lub zbrodniarzami. Człowiek wierzący o sens swojego życia pyta Chrystusa. Na pewno znacie ten fragment z Ewangelii:
Bóg mówi

Zbliżył się do Jezusa pewien człowiek i powiedział: Nauczycielu, co dobrego powinienem uczyniċ, żeby osiągnąċ życie wieczne?

Jezus odpowiedział: Czemu Mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden Dobry. A jeśli chcesz wejśċ w posiadanie życia, zachowuj przykazania.

A on zapytał: Które?

Jezus zaś odpowiedział: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa. Czcij ojca twego i matkę twoją, a bliźniego twego kochaj jak siebie samego.

A młodzieniec ów odpowiedział: Wszystko to czyniłem. Czegóż mi jeszcze brak?

Jeśli chcesz byċ doskonałym - powiedział Jezus - idź, sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdźi pójdźza Mną.

Usłyszawszy te słowa, młodzieniec odszedł zasmucony, jako że posiadał wielkie dobra.

Mt 19, 16–22Do tego tekstu przyjdzie nam w tym roku wróciċ wielokrotnie, bo opowiada on o problemach i pytaniach, jakie stawiają Jezusowi młodzi ludzie. Spójrzcie jednak na treśċ przytoczonego fragmentu Ewangelii św. Mateusza przez pryzmat omawianego tematu: Po co żyċ?Zastanów się
»Dlaczego człowiek opisany w Ewangelii przyszedł do Jezusa?
»Jakie pytanie Mu postawił?
»Jaka była odpowiedźJezusa?
»Czy pytasz Jezusa o sens swego życia?Bóg pomaga

Jezus chce każdemu człowiekowi odpowiedzieċ na jego pytania, zwłaszcza na te, które nurtują w głębi serca, zwłaszcza na te, których czasem boi się sam sobie zadaċ. Do takich pytań należy problem sensu życia.

Wykonujemy wiele obowiązków, oddajemy się licznym przyjemnościom, wciąż idziemy, aby coś zrobiċ, aby czegoś dokonaċ. A czasem trzeba zatrzymaċ się, choċby na chwilę, i zapytaċ, po co te wszystkie wysiłki, po co te wszystkie troski, co mi dają przyjemności.
Zapamiętaj

Chrześcijanin przychodzi do Chrystusa i pyta Go: Co dobrego powinienem uczyniċ, aby osiągnąċ życie wieczne?

Życie wieczne nadaje sens naszym wysiłkom. Jesteśmy bezpieczni, bo nasze życie się nie skończy się śmiercią, chociaż się zmieni.

Jezus po to przyszedł na świat, aby nasze wysiłki, troski, przyjemności miały sens, aby wraz ze śmiercią życie człowieka nie kończyło się, aby również po śmierci człowiek czuł się szczęśliwy.Praca domowa

Przeczytaj uważnie fragment z Ewangelii św. Mateusza 25, 31–46 i napisz, co powinien człowiek czyniċ, by jego życie miało sens.Następna:  Lekcja Nr 2  —   KIM JEST DLA MNIE BÓG?      | > > > > > |

Poprzednia:    —   SPIS TREŚCI      | < < < < < |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |