Ks. Piotr Tomasik


„TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum

Kuria Biskupia
Diecezji Warszawsko–Praskiej
Warszawa 2001
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko–Praskiej z 19 marca 2001 r. nr 310/K/2001.


†Stanisław Kędziora
WIKARIUSZ GENERALNY
Ks. Robert Szewczyk
NOTARIUSZ

ISBN 83–87856–20–7


Składam serdeczne podziękowania:
»  JE Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Romaniukowi za konsultację biblijną,
»  mojej Mamie, Dr Ewie Tomasik, za konsultację pedagogiczną i polonistyczną,
»  Siostrom Beacie Sabarze i Otylii Pierożek za konsultację katechetyczną.

Ks. Piotr Tomasik


Niektóre fragmenty niniejszego podręcznika zostały zaczerpnięte z książki: Ks. Piotr Tomasik, Idźcie na cały świat Podręcznik do nauki religii dla klasy VIII szkoły podstawowej, Warszawa 1998: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko–Praskiej.


Wszystkie cytaty perykop biblijnych (poza tymi, w których podano nazwę tłumaczenia lub nazwisko tłumacza) pochodzą z Biblii warszawsko–praskiej w przekładzie bpa Kazimierza Romaniuka.Drodzy młodzi Przyjaciele!


Otrzymujecie do rąk nowy podręcznik do nauki religii. Jesteście już w trzeciej klasie i w tym roku kończycie gimnazjum. Za rok większośċ z Was podejmie naukę w szkołach średnich. Przed Wami stoją nowe problemy, które warto przemyśleċ. Sądzę, że warto je przemyśleċ wspólnie z Chrystusem, który jest Światłością świata. Światło Jego nauki i Jego Osoby ma oświetlaċ naszą drogę, ale także ma powodowaċ, że my, Jego uczniowie, będziemy oświetlaċ światłem Chrystusa drogi innych. Przecież powiedział swoim apostołom i nam: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie.


Na tegorocznych lekcjach religii będziecie zastanawiaċ się nad tym, jaki jest świat, w którym żyjemy. Czy jest dobry, czy zły? Co i na ile można w nim zmieniċ, poprawiċ?


Będziecie mówiċ też o tak ważnym dla wielu z Was problemie miłości. To sprawa istotna dla każdego chrześcijanina. Przecież Jezus objawił nam Boga jako Miłośċ. Z miłości ku nam poszedł na krzyż. Zostawił nam Przykazanie Miłości jako pierwsze i podstawowe prawo naszego życia. Trzeba zatem powiedzieċ sobie, czym jest prawdziwa miłośċ.


Wreszcie, biorąc za punkt wyjścia modlitwę Ojcze nasz, tę modlitwę, której nauczył nas Jezus, będziecie się mogli zastanowiċ nad drogą chrześcijanina, nad problemami, które musi rozwiązywaċ w swoim odpowiedzialnym i samodzielnym życiu, by świat stał się lepszy, jaśniejszy.


Tradycyjnie też, podobnie jak w latach poprzednich spędzonych w gimnazjum, będziecie poznawaċ fragmenty historii Kościoła z epok, o których uczycie się na lekcjach historii powszechnej. To czasy od połowy XIX w. aż do dzisiaj, do początku XXI w. Ten wiek Wy będziecie tworzyċ, w tym wieku Wy będziecie zmieniaċ świat. Was, młodych chrześcijan, potrzebuje Chrystus. Bądźcie Mu wierni, tak jak były wierne poprzednie pokolenia synów i córek naszego Narodu.


Zdaję sobie sprawę, że pewne fragmenty tego podręcznika mogą się wydawaċ niektórym z Was za trudne. Ale przecież ci, którzy chcą głębiej zastanawiaċ się nad życiem i nad światem, muszą niekiedy się natrudziċ. Nie żałujcie tego trudu myślenia. Zobaczycie, że on się Wam opłaci.

Zostańcie z Bogiem!

Ks. Piotr TomasikNastępna:  Lekcja nr 1  —   JAKI JEST ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJĘ?      | > > > > > |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |