Ks. Piotr Tomasik


„TAK NIECH ŚWIECI WASZE ŚWIATŁO”

Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum


Spis treści:Wstęp

Rozdział pierwszy:
MÓJ ŚWIAT
  1.Jaki jest świat, w którym żyję?
  2.Co sądziċ o postępie technicznym?
  3.Współczesna młodzież i jej poglądy
  4.Czy mogę coś zmieniċ w rodzinie, szkole, świecie?
Pytania kontrolne

Rozdział drugi:
ŻYJĘ, ABY KOCHAĆ
  5.Czym jest miłośċ?
  6.Jak buduję mój obraz miłości?
  7.Kogo chcę pokochaċ?
  8.Godnośċ ludzkiego ciała
  9.Moje ciało stworzone do miłości
10.Jak sobie radziċ w trudnych sytuacjach?
11.Dziecko — bezcenny dar Boga
12.Uczucia a moralnośċ
13.Podstawa małżeństwa: miłośċ, wiernośċ i uczciwośċ
14.Rodzina wspólnotą życia i miłości
15.Moje miejsce w domu rodzinnym
16.Dziecko za wszelką cenę
17.Aborcja — wyzwolenie czy zbrodnia?
18.Kocham życie
19.Na drodze do płodnej miłości
Pytania kontrolne

Rozdział trzeci:
DROGA UCZNIA CHRYSTUSA
20.Człowiek poszukujący Boga
21.Religie panteistyczne
22.Religie monoteistyczne
23.Człowiek odpowiadający Bogu
24.Modlitwa
25.Pan mówi
26.Jestem chrześcijaninem — noszę imię Chrystusa
27.Znaki królestwa Bożego na ziemi
28.Czyniċ świat bliższym Bogu
29.Kościół Polski wobec niepodległości
30.Królestwo Boga czy człowieka: czy istnieje konflikt pomiędzy nauką a wiarą?
31.Bóg mnie kocha
32.Kościół wobec problemu prawdy
33.Co mam czyniċ?
34.Bierzcie ziemię w posiadanie
35.Bóg jest miłosierny
36.Oblicza tolerancji
37.Kto jest moim bliźnim?
38.Kościół wobec wyzwania ideologii
39.Kościół soboru
40.Czy umiem przebaczaċ?
41.Wolnośċ
42.Kościół w Polsce wobec wyzwania wolności
43.Moja muzyka i jej idole
44.Zagrożenia wiary
45.Jezus jest Panem
Pytania kontrolne

Tematy dodatkowe :
    ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE
 
  1.Poślę anioła swego przed tobą…
  2.Różaniec
  3.Kościół zbawionych
  4.Matka Boska Zwycięska
  5.Radosne oczekiwanie
  6.Boże Narodzenie
  7.Moje rekolekcje
  8.Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo
  9.Żołnierz Chrystusa
10.Zasiadł po prawicy Ojca
11.Duch Prawdy
12.Obrzędy sakramentu bierzmowaniaNastępna:    —   WSTĘP      | >>>>> |

Następna:  Lekcja Nr 1  —   JAKI JEST ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJĘ?      | >>>>> |


| powrót do startu |