Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum


Rozdział czwarty:
UMOCNIENIE Z WYSOKA
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
— Mt 28, 20

PYTANIA KONTROLNE

  1.Dlaczego, zdaniem św. Jakuba, chrześcijanin nie powinien dzieliċ ludzi na bogatych i ubogich? (Jk 1, 2–5)
  2.Co oznacza zasada obecna w nauczaniu Kościoła, że dobra stworzone przeznaczone są dla wszystkich ludzi?
  3.Omów istotę sakramentu chrztu.
  4.W jaki sposób udziela się sakramentu chrztu?
  5.Kto może udzielaċ sakramentu chrztu w zwyczajnych warunkach?
  6.Kto może udzielaċ sakramentu chrztu w niebezpieczeństwie śmierci?
  7.Jakie są skutki sakramentu chrztu?
  8.Co symbolizuje woda używana w sakramencie chrztu?
  9.Jaki jest związek ubóstwa w duchu z przyrzeczeniami chrzcielnymi?
10.Co to jest sprawiedliwośċ?
11.Jakie są skutki stosowania przemocy w rodzinie, środowisku rówieśniczym itd.?
12.Omów istotę sakramentu bierzmowania.
13.W jaki sposób udziela się sakramentu bierzmowania?
14.Kto może udzielaċ sakramentu bierzmowania w zwyczajnych warunkach?
15.Kto może udzielaċ sakramentu bierzmowania w niebezpieczeństwie śmierci?
16.Jakie są skutki sakramentu bierzmowania.
17.Co symbolizuje olej używany w sakramencie bierzmowania?
18.Jaki jest związek pragnienia i łaknienia sprawiedliwości z przyjęciem sakramentu bierzmowania?
19.W jaki sposób Duch Święty ustanawia nowe i wieczne przymierze?
20.Kim była bł. Karolina Kózka?
21.Jaki jest zasadniczy cel sakramentu pokuty?
22.Z jakich etapów składa się sakrament pokuty?
23.Kto może sprawowaċ sakrament pokuty?
24.Kim był bł. ojciec Pio?
25.Kiedy i jakimi słowami ustanowił Jezus sakrament pokuty?
26.Na czym polega błąd rytualizmu w praktykowaniu sakramentu pokuty?
27.Co to jest grzech przeciw Duchowi Świętemu?
28.Na czym polega właściwa postawa pokutna?
28.Kim była św. Faustyna Kowalska?
30.Jakie są początki kultu obrazu Miłosierdzia Bożego?
31.Kim był Otto Schimek?
32.Co, zdaniem św. Pawła, znaczy zachowywaċ się jak wierny żołnierz Chrystusa? (2 Tm 2, 3. 8–10).
33.Co to znaczy, że Eucharystia jest pokarmem?
34.Na czym polega błąd rytualizmu w praktykowaniu Eucharystii?
35.Co to znaczy, że Eucharystia jest Komunią?
36.Jakie jest znaczenie cierpliwości w życiu chrześcijanina?
37.Jaką naukę dla naszego życia przekazuje świadectwo Denise Legrix?
38.Jakie wnioski dla Waszego życia wypływają z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie? (Łk 10, 30–35)
39.Kim byli Samarytanie?
40.Omów dzieło Matki Teresy z Kalkuty.
41.Czym powinna się charakteryzowaċ pomoc chrześcijan udzielana ludziom potrzebującym?
42.Omów istotę sakramentu chorych.
43.W jaki sposób udziela się sakramentu chorych?
44.Kto może udzielaċ sakramentu chorych?
45.Jakie są skutki sakramentu chorych?
46.Co to znaczy byċ człowiekiem czystego serca?
47.Dlaczego św. Paweł porównuje miłośċ małżeńską do miłości Chrystusa wobec Kościoła? (Ef 5, 21–33)
48.Omów istotę sakramentu małżeństwa.
49.W jaki sposób udziela się sakramentu małżeństwa?
50.Kto może udzielaċ sakramentu małżeństwa?
51.Jakie są skutki sakramentu małżeństwa?
52.Dlaczego rodzinę chrześcijańską nazywa się Kościołem domowym?
53.Na czym polega prawdziwy pokój?
54.Na czym, zdaniem Jana Pawła II, powinna polegaċ postawa otwartości w życiu księdza?
55.Omów istotę sakramentu kapłaństwa.
56. Wymień stopnie sakramentu kapłaństwa.
57.W jaki sposób udziela się sakramentu kapłaństwa?
58.Kto może udzielaċ sakramentu kapłaństwa?
59.Co jest warunkiem przyjęcia i ukończenia seminarium duchownego?
60.Omów zjawisko antyklerykalizmu.


Następna:  Tematy dodatkowe   —   KRZYŻ CHRYSTUSA      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 46  —   WPROWADZAĆ POKÓJ      | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |