Ks. Piotr Tomasik — „DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjumRozdział drugi:
    FUNDAMENT DOBRA

PYTANIA KONTROLNE


  1.Co to jest powinnośċ moralna?
  2.Jakie wnioski dla waszego życia wynikają z rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem? (Mt 19, 16–22)
  3.Co to jest prawo naturalne?
  4.W jaki sposób historia ludzkości udowodniła w praktyce istnienie prawa naturalnego?
  5.Na czym polega wyższośċ prawa naturalnego nad prawem ustanowionym przez człowieka?
  6.Co to jest sumienie?
  7.Czym jest sumienie prawidłowe i sumienie błędne?
  8.Czym jest sumienie pewne i sumienie wątpliwe?
  9.Kim był św. Thomas More?
10.Co, zdaniem Jana Pawła II, znaczy dzisiaj w Polsce byċ człowiekiem sumienia?
11.Porównaj postawę Marty i Marii. (Łk 10, 38–42)
12.Zaprezentuj katolicką hierarchię wartości.
13.Co to są wartości duchowe?
14.Co to są wartości moralne?
15.Co to są wartości religijne?
16.Co to są wartości witalne?
17.Co to są wartości zmysłowe?
18.Jakie zadania w życiu ludzkim ma do spełnienia hierarchia wartości?
19.Kim byli błogosławieni wychowankowie oratorium salezjańskiego?
20.W jaki sposób współcześni Żydzi świętują paschę?
21.Jakie znaczenie dla religijności żydowskiej miała wędrówka przez pustynię?
22.Porównaj żydowską wędrówkę do Ziemi Obiecanej z naszą wędrówką życiową.
23.Jakie warunki szczęścia zapewnia człowiekowi Bóg?


Następna:
  Lekcja Nr 11  —   CZY BÓG NARZUCA CZŁOWIEKOWI SWOJĄ WOLĘ?      | >>>>> |

Poprzednia:  Lekcja Nr 10 —  BÓG WSKAZUJE DROGĘ DO SZCZĘŚCIA   | <<<<< |


| powrót do startu |   | powrót do: SPIS TREŚCI |