Ks. Piotr Tomasik


„DOM NA SKALE”

Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum

Spis treści:Wstęp

Rozdział pierwszy:
    UMOCNIENIE Z WYSOKA
 Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.
 — J 14,6
  1.Moje wady i zalety
  2.Byċ sobą. to znaczy kim?
  3.Bóg chce szczęścia człowieka
  4.Byċ w Kościele
Pytania kontrolne

Rozdział drugi:
    FUNDAMENT DOBRA
  5.Co powinienem czyniċ?
  6.Co naprawdę jest dobre?
  7.Jak poznaċ, co jest dobre?
  8.Które dobro wybraċ?
  9.Wędrówka do wolności
10.Bóg wskazuje drogę do szczęścia
Pytania kontrolne

Rozdział trzeci:
    DROGOWSKAZY DO SZCZĘŚCIA
11.Czy Bóg narzuca człowiekowi swoją wolę?
12.Jaki jest mój Bóg?
13.Czy ufam mojemu Bogu?
14.Dlaczego zdradzają Chrystusa?
15.Czym jest dla mnie imię Boże?
16.Jestem chrześcijaninem. co wynika z mojej deklaracji?
17.Kościół wobec wyzwania reformacji
18.Kościół reformujący się
19.Reformacja i reforma katolicka w Polsce
20.Kościół wobec jedności
21.Kościół wobec wyzwania oświecenia
22.Kościół wobec wyzwania rewolucji
23.Czym jest dla mnie niedziela?
24.Jaki jestem dla moich bliskich?
25.Co to znaczy: jestem Polakiem?
26.Kościół polaków wobec wyzwania niewoli narodowej
27.Czy kocham swoje życie?
28.Czy naprawdę chcę byċ wolny?
29.Czym jest przyjaźń?
30.Ku dojrzałości
31.Jak używaċ dóbr materialnych?
32.Miłośċ ubogich
33.Żyċ w prawdzie
34.Wykroczenia przeciw prawdzie
35.Jak mądrze wykorzystywaċ czas?
36.Jaką prasę czytaċ?
Pytania kontrolne

Rozdział czwarty:
    UMOCNIENIE Z WYSOKA
 Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
 — Mt 28, 20
37.Byċ ubogim w duchu
38.Pragnąċ sprawiedliwości
39.Przyjąċ Boże przebaczenie
40.Umieċ płakaċ nad własną słabością
41.Byċ miłosiernym
42.Cierpieċ prześladowania dla sprawiedliwości
43.Po chrześcijańsku przeżywaċ własne cierpienie
44.Byċ wrażliwym na cierpienie innych
45.Mieċ czyste serce
46. Wprowadzaċ pokój
Pytania kontrolne

Tematy dodatkowe :
    ROK Z CHRYSTUSEM W KOŚCIELE
  1.Krzyż Chrystusa
  2.Radosne oczekiwanie
  3.Bóg się rodzi, moc truchleje
  4.Aby byli jedno…
  5.Czas przygotowania paschalnego
  6.Książę katolicki
  7.Moje rekolekcje
  8.Ofiara dla naszego zbawienia
  9.Zwycięzca śmierci
10.Królowa Polski
11.Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemiBóg mówi


Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.


Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.


Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własnośċ posiądą ziemię.


Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.


Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.


Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądaċ będą.


Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.


Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Mt 5, 3–10
tłum. Biblii TysiącleciaNastępna:  Lekcja Nr 1  —   MOJE WADY I ZALETY      | >>>>> |

Poprzednia:  WSTĘP  —         | <<<<< |


| powrót do startu |