Ks. Piotr Tomasik


„SŁOWO BLISKO CIEBIE”

Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum


Spis treści:Wstęp
Rozdział pierwszy:
    GŁÓD SŁUCHANIA SŁÓW PAŃSKICH
 — Am 8, 11
  1.Po co żyċ?
  2.Kim jest dla mnie Bóg?

Rozdział drugi:
    POSŁAŁ SŁOWO, ABY ICH ULECZYĆ
 — Ps 107, 20
  3.Świat mówi o Bogu
  4.Świat Biblii
  5.Czym jest Biblia?
  6.Świat stworzony przez Boga jest dobry
  7.Człowiek stworzony do szczęścia
  8.Skąd na świecie wzięło się zło?
  9.Nowy początek ludzkości
10.Pycha i rozłam
11.Ojciec naszej wiary
12.Bóg wyzwala
13.Bóg walczy
14.Bohaterstwo w obronie ludu
15.Ufnośċ w Panu
16.Podzielony naród
17.Prorok jak ogień
18.Słowa przestrogi i pociechy
19.Niewola i nowy powrót
20.Marnośċ świata
21.Skąd cierpienie?
22.Pieśń miłości
23.Wiernośċ wśród ucisku
Pytania kontrolne

Rozdział trzeci:
    SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
 — J 1, 14
24.Wielkie oczekiwanie
25.Jezus historii
26.Jezus Ewangelii
27.Nowe prawo
28.Bóg z Boga
29.Odkupiciel człowieka
30.Zmartwychwstał
31.Jezus mojej wiary
32.Matka Jezusa — Matka Kościoła
Pytania kontrolne
O czytaniu Biblii

Rozdział czwarty:
    SŁOWO BOŻE ROZSZERZAŁO SIĘ
 — Dz 6, 7
33.Narodziny kościoła
34.Opoka kościoła
35.Apostoł narodów
36.Eksplozja ewangelizacji
37.Starożytne spory o Jezusa
38.Wobec wyzwania barbarzyńców
39.Chrystianizacja Polski
40.Wobec wyzwania feudalizmu
41.Tragedia rozłamu
42.Wobec wyzwania ubogich
43.Wobec wyzwania rozumu
44.Spór o Inkwizycję
45.Wobec wyzwania renesansu
46.Przedmurze chrześcijaństwa
Pytania kontrolne

Tematy dodatkowe :
    PRZYWRÓĆ MI ŻYCIE WEDŁUG TWEGO SŁOWA
 — Ps 119, 25
  1.Święto św. Stanisława Kostki
  2.Adwent
  3.Uroczystośċ Narodzenia Pańskiego
  4.Środa Popielcowa
  5.Wielki Post
  6.Święte Triduum Paschalne
  7.Uroczystośċ Zesłania Ducha ŚwiętegoNastępna:    —   Wstęp      | >>>>> |

Następna:  Lekcja Nr 1  —   PO CO ŻYĆ?      | >>>>> |


| powrót do startu |