Wybrane encykliki Papieży


„Caritas in veritate”

Jego Świątobliwośċ, Papież Benedykt XVI

„...Do Biskupów, Prezbiterów i Diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych Świeckich i wszystkich ludzi dobrej woli – o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie..

Wprowadzenie  /R I— cz.1 cz.2  /R II— cz.1 cz.2 cz.3  /R III— cz.1 cz.2 cz.3  /R IV— cz.1 cz.2 cz.3  /R V— cz.1 cz.2 cz.3 cz.4  /R VI— cz.1 cz.2  / Zakończenie


„Deus caritas est”

Jego Świątobliwośċ, Papież Benedykt XVI

„...Do Biskupów, Prezbiterów i Diakonów do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej”.

Częśċ...   I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X


„Spe salvi”

Jego Świątobliwośċ, Papież Benedykt XVI

„...Do Biskupów prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich, o nadziei chrześcijańskiej”

Częśċ...  pierwsza  druga  trzecia  czwarta  piąta  szósta  siódma


„Humanae vitae”

Jego Świątobliwośċ, Papież Paweł VI

„...Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszów zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską do Duchowieństwa i Wiernych świata katolickiego, jak również do wszystkich Ludzi dobrej woli o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego ”

Częśċ...   pierwsza    druga    trzecia| powrót do startu |