Ordynariusz diecezji warszawsko–praskiej:


Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser


Abp Henryk Hoser urodził się 27 listopada 1942 r. w Warszawie.

W 1960 r. rozpoczął naukę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Studia ukończył w 1966 r., na kolejne dwa lata pozostał na uczelni jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej.

W 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 8 września 1970 r. złożył pierwszą profesję zakonną i został członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów). Jako alumn był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej w seminarium pallotyńskim do dziś. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1974 w Ołtarzewie z rąk bp. Władysława Miziołka.

Ks. Hoser w sierpniu 1974 wyjechał z Polski, aby we Francji przygotowaċ się do pracy misyjnej w Afryce, przechodząc jednocześnie kursy językowe oraz medycyny tropikalnej następnie wyjechał na misję pallotyńską do Rwandy, w której przebywał do 1995 r.

Misję w Rwandzie rozpoczynał jako wikary w Kigali, pracował też w szpitalu rejonowym w Kabgayi i w szpitalu uniwersyteckim w Butare. W 1978 r. założył w Kigali Centrum Zdrowia Gikondo, którym kierował przez 17 lat, i Rwandyjską Akcję Rodzinną dla upowszechniania naturalnych metod planowania rodziny. Stał na czele Stowarzyszenia Ośrodków Lekarskich w Kigali i kierował ośrodkiem monitoringu epidemiologicznego AIDS.

W 1994 r. uczestniczył w Synodzie Specjalnym dla Afryki jako ekspert w dziedzinie rozwoju i problemów rodziny. W tym samym roku Jan Paweł II ustanowił go wizytatorem apostolskim w Rwandzie i krajach ościennych.

Po powrocie do Europy — w latach 1996–2003 — ks. Hoser był przełożonym Regii Miłosierdzia Bożego pallotynów we Francji i członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w tym kraju. Od 2004 r. był przełożonym pallotyńskiej prokury misyjnej w Brukseli i duszpasterzem w strukturach Wspólnoty Europejskiej.

22 stycznia 2005 ks. Henryk Hoser został mianowany przez papieża Jana Pawła II arcybiskupem tytularnym Tepelty oraz sekretarzem pomocniczym watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych.

Warto zaznaczyċ, że nominacja dla pallotyna została ogłoszona w uroczystośċ założyciela zakonu św. Wincentego Pallottiego, a ks. Hoser jest pierwszym polskim pallotynem, który został podniesiony do godności arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Rzymie 19 marca 2005 r. Głównym konsekratorem był kard. Crescenzio Sepe, a współkonsekratorami abp Stanisław Dziwisz oraz abp Thadee Ntihinyurwa, metropolita Kigali w Rwandzie. Jako dewizę biskupią abp Hoser obrał słowa zaczerpnięte z pierwszego listu św. Jana: „Maior est Deus” (Większy jest Bóg).


Jego Ekscelencja został mianowany nowym ordynariuszem naszej diecezji przez Ojca Świętego, Benedykta XVI, w dniu 24 maja br.

Ingres Jego Ekscelencji ksiądza Arcybiskupa Henryka Hosera do katedry warszawsko–praskiej odbędzie sie w sobotę, 28 czerwca o godz.1000, w bazylice katedralnej diecezji warszawsko–praskiej, pw. św. Michała Anioła i św. Floriana Męczennika.


Powrót do startu.