Biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko–Praskiej:


Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Marek Solarczyk


Ks. dr Marek Solarczyk ma 44 lata. Jest doktorem teologii w zakresie historii Kościoła. Od dwóch i pół roku jest proboszczem parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana. Wieloletni ceremoniarz katedralny, odpowiedzialny za oprawę najważniejszych uroczystości kościelnych. Przez pięċ lat był wicerektorem warszawsko–praskiego seminarium duchownego. Nieprzerwanie od 18 lat uczy religii w praskim gimnazjum i liceum.

Nominat pochodzi z Duczek k. Wołomina. Po maturze w technikum samochodowym wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Należy do pierwszego rocznika kapłanów, którzy przyjęli święcenia w katedrze św. Floriana. Wyświęceni zostali 28 maja 1992 r. przez bp. Kazimierza Romaniuka, ordynariusza nowo utworzonej diecezji warszawsko–praskiej.

Był wikariuszem w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie, a później w parafii katedralnej na warszawskiej Pradze (w latach 1993–2005). Równolegle z pracą duszpasterską prowadził pracę naukową. W maju 1999 r. obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno–historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.

Tuż po święceniach kapłańskich pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii i korespondenta KAI, a od 1996 r. do dziś (z przerwą na przełomie 2004/2005) pełni funkcję ceremoniarza katedralnego. Odpowiadał m.in. za liturgię podczas Liturgii Słowa, której w czerwcu 1999 r. przewodniczył przed katedrą św. Floriana bł. Jan Paweł II. Przygotowywał wiele uroczystości kościelnych o charakterze diecezjalnym i ogólnowarszawskim.

W seminarium duchownym na Tarchominie i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego ks. Solarczyk prowadził wykłady z historii Kościoła. W czerwcu 2004 r. został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko–Praskiej.

Pięċ lat później, 26 czerwca 2009 r., powrócił do parafii katedralnej jako jej proboszcz. Od grudnia 2006 r. jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana.

Biskup Nominat przyjął zawołanie, które towarzyszy mu od Mszy Św. prymicyjnej: Omnia possibilia sunt credendi (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy) zaczerpnięte z Ewangelii Św. Marka (9.23).

Szerszy życiorys Nominata znajdziemy na stronie internetowej diecezji: www.diecezja.waw.pl


„Ojciec Święty Benedykt XVI
mianował księdza dr. Marka Solarczyka,
dotychczasowego proboszcza praskiej parafii katedralnej,
biskupem pomocniczym diecezji warszawsko–praskiej,
przydzielając mu stolicę tytularną Hólar”!

Warszawa, 8 października 2011 roku.

Powrót do startu.