Biskup Senior Diecezji Warszawsko–Praskiej:


Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Stanisław Kędziora


Urodzony 6 grudnia 1934 w Seligowie (Parafia Pszczonów, Diecezja Łowicka), syn Antoniego i Telki z domu Błędowskiej.


Wyświęcony na kapłana 3 sierpnia 1958 przez Kard. Stafana Wyszyńskiego.Pracował jako wikariusz w Brwinowie.


Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1971 roku uzyskał doktorat z teologii.


Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w latach 1965–1971 jego prefekt, a w latach 1971–1982 wicerektor.


Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie i dziekan dekanatu śródmiejskiego w latach 1986–1987.


Ogłoszony biskupem tytularnym Tucci 12 marca 1987, konsekrowany 25 marca 1987 w kolegiacie w Łowiczu przez Kard. Józefa Glempa, Bp. Władysława Miziołka i Bp. Kazimierza Romaniuka.


Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, wikariusz generalny, przewodniczący Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej, członek Rady d/s Ekonomicznych Archidiecezji Warszawskiej, członek Komisji Episkopatu d/s Wychowania Katolickiego, Komisji d/s Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisji d/s Duchowieństwa i Komisji d/s Duszpasterstwa Akademickiego.


Od 25 marca 1992 biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko–Praskiej, wikariusz generalny, prałat Kapituły Katedralnej, zastępca przewodniczącego Rady Kapłańskiej, członek Kolegium Konsultorów, przewodniczący Wydziałów: Administracji Ogólnej i Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej.
Wybór Administratora Diecezji
Kuria, 28 kwietnia 2008 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.
Nr 686/A/2008


Protokół z wyboru
Administratora Diecezji Warszawsko-Praskiej


Stolica Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej zawakowała dnia 26 kwietnia o godz. 12.00 po objęciu przez jej dotychczasowego Biskupa, Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Archidiecezji Gdańskiej.

Obrady Kolegium Konsultorów, zgodnie z zaleceniem kan. 421 KPK zwołano na dzień 28 kwietnia (godz. 11.00) z racji na długi weekend na początku maja. Powiadomiono wszystkich członków Kolegium, jeden zapowiedział, że nie będzie obecny z powodu dalekiego wyjazdu.

Po modlitwie, którą poprowadził Ks. Bp Stanisław Kędziora, Ksiądz Kanclerz zapoznał Kolegium Konsultorów z przepisami prawa kanonicznego, odnoszącymi się do urzędu administratora diecezjalnego i przebiegu głosowania.

W pierwszym głosowaniu, zgodnie z kan. 164-179, 421-430 KPK, wybrano Księdza Biskupa Stanisława Kędziorę na urząd administratora diecezjalnego, co poświadczają podpisy obecnych członków Kolegium Konsultorów.

Elekt przyjął wybór i złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec Kolegium Konsultorów.

Bp Stanisław Kędziora
Ks. kan. Jerzy Gołębiewski
Ks. Wojciech Lipka
Ks. Piotr Klimek
Ks. prał. Jan Byrski
Ks. prał. Lucjan Szcześniak
Ks. kan. Jan Świerżewski
Ks. Andrzej Kopczyński

P.S.
Administrator ma te same obowiązki i władzę co biskup diecezjalny

Powrót do startu.