Słownik podręczny


 A Ad Ak Am An Ap Ar As   B Be Bi   C Ch Cn Cr Crz Cu 
 D De Di Do Dr Dz   E Eg Ek El Em Ep Er Et Ew Ez    F Fi   G Gi 
 H He Hi   I Is   J Je Jo    K Ke Kon Kor Kr   L Li   Ł 
 M Me Mi Mo   N Ne Ni   O Og Om Os   P Pas Pe Pi Pr P Prot   Q 
 R Ri   S Sch Sf So Soc S S    Ś   T Te Teologia Ter To Trz   U 
 V   W Wie Wo Wu   Z   Ż–Ź 

Quadrivium

— Siedem sztuk wyzwolonych. Sztukami wyzwolonymi (łac. artes liberales) nazywano w starożytności te umiejętności, które powinien mieċ człowiek wolny w odróżnieniu od niewolnika. Znane też pod nazwą siedmiu nauk świeckich. Ok. 400 po Chr. Marcjanus Capella (Martianus Felix Capella) ustalił ich liczbę na siedem i podzielił na 2 grupy: (stopień niższy, trivium, szkoła trywialna) gramatyka, arytmetyka, geometria; (stopień wyższy, quadrivium): retoryka, dialektyka, astronomia, muzyka. On też, personifikujac je, przygotował drogę do ich wyobrażeń w plastyce, spotykanych często w średniowieczu., zwł. we Włoszech i we Francji.

Qaddis

— Zob. Kaddisz.

Quelle lub „Q”

— (niem. źródło). Zob. źródło „Q”.

Quinquagesima

— (łac. pięćdziesiątnica), nazwa niedzieli zapustnej, poprzedzającej Środę Popielcową, gdyź w zaokrąglonej liczbie jest 50. dniem przed Wielkanocą.

Qumran

— Zob. Rękopisy z Qumran.

Quo vadis?

— powieśċ hist. (1895–96) Henryka Sienkiewicza, rozgrywająca się w Rzymie Nerona, której główną i najbardziej pogłębioną postacią jest rzymski poganin–dekadent Petroniusz, ze spokojem obserwujący zbliżanie się chwili upadku dawnego Rzymu. Słowianka Ligia, „pochodząca z kraju położonego między Wisłą i Odrą”, poślubia w końcu Winicjusza, którego Piotr i Paweł nawrócili na jej wiarę, na chrześcijaństwo. Powieśċ stała się największym sukcesem autora, tłumaczono ją na niemal wszystkie języki świata, a w 1905 pisarz otrzymał za nią Nagrodę Nobla.

Quo vadis, Domine?

— łac., „Dokąd idziesz, Panie?”. Najwcześniejsza wersja tej anegdoty ewangelicznej znajduje się we wczesnych Dziejach Piotra, apokryfie Nowego Testamentu, a powtarza ją Złota Legenda.
    Z namowy swych towarzyszy–chrześcijan św. Piotr opuszcza Rzym w szczytowym okresie prześladowań chrześcijan przez Nerona. Na Via Appia (zob. Via Appia) ukazuje mu się wizja Chrystusa idącego naprzeciw. Piotr woła: „Dokąd zmierzasz, Panie?” i otrzymuje odpowiedź: „Do Rzymu, aby zostaċ powtórnie ukrzyżowany”. Piotr rozumie tę odpowiedź jako polecenie dla niego, aby powrócił do Rzymu i przygotował się do męczeńskiej śmierci.

 A Ad Ak Am An Ap Ar As   B Be Bi   C Ch Cn Cr Crz Cu 
 D De Di Do Dr Dz   E Eg Ek El Em Ep Er Et Ew Ez    F Fi   G Gi 
 H He Hi   I Is   J Je Jo    K Ke Kon Kor Kr   L Li   Ł 
 M Me Mi Mo   N Ne Ni   O Og Om Os   P Pas Pe Pi Pr P Prot   Q 
 R Ri   S Sch Sf So Soc S S    Ś   T Te Teologia Ter To Trz   U 
 V   W Wie Wo Wu   Z   Ż–Ź