| powrót do czytelni |

ks. Michał Bednarz

„Pytania do Biblii”

Rozdział trzeci: O czym Jezus uczył?

1. Do kogo Jezus skierował błogosławieństwa?
2. Czym są błogosławieństwa?
3. Czy ubodzy mogą byċ błogosławionymi — szczęśliwymi?
4. Czy smutni mogą byċ błogosławionymi — szczęśliwymi?
5. Czy cisi mogą byċ zdobywcami?
6. Czy pragnienie sprawiedliwości jest czymś nadzwyczajnym?
7. Czy okazywanie litości może przynieśċ szczęście
8. Czy czystośċ daje szczęście?
9. Czy właśnie wojna nie zapewnia bezpieczeństwa?
10. Czy cierpienie może przynieśċ radośċ?
11. Czy wiernośċ Bożemu Słowu może nas uczyniċ szczęśliwymi?
12. Czy zachowanie trudnego Dekalogu może uczyniċ człowieka szczęśliwym?
13. Czy Bóg w błogosławieństwach nie wymaga od nas zbyt dużo?
14. Dlaczego Jan Paweł II tak często mówi o błogosławieństwach?
15. Dlaczego Jan Paweł II nazwał Maryje najwspanialszą z córek Galilei?
16. Kim są prawdziwi czciciele, o których Jezus mówił Samarytance?
17. Co to znaczy, że Jezus jest świątynią?
18. Jak niebo może przeminąċ?
19. Co trzeba zrobiċ, aby się zbawiċ?
20. Czy wolno się rozwodziċ z powodu nierządu?
21. Czy wolno przysięgaċ?
22. Czy Kościół może zmieniċ słowa Jezusa?
23. Czy Jezus nie znał dnia Sądu Ostatecznego?
24. Stamtąd przyjdzie sądziċ żywych i umarłych
25. Czy się w życiu zabezpieczaċ?
26. Czy raczej nie powinniśmy mówiċ: „Błogosławieni, którzy przyjęli zaproszenie na ucztę Baranka”?

Rozdział czwarty: Bóg wzywa | > > > > > |
Powrót do: Spis treści ksiązki | < < < < < |


| powrót do startu |    | powrót do czytelni |