Czytelnia parafialna — czyli...


Książki dla młodzieży i dorosłych.
Znajdują się tutaj zarówno powieści, jak i książki „naukowe”, poświęcone konkretnym tematom„Podstawy etyki i prawa”

ks. prof. Maryjan Morawski

To wszystko bardzo piękne i mądre, i rozstrzygnęłoby mi to może kwestyę moralności, gdybym był zwierzęciem, idącem ślepo i koniecznie za wrodzonymi popędami; — ale że jestem człowiekiem, rozumnym i zdolnym do zastanowienia się nad sobą, przeto stoję wciąż wobec nietkniętego pytania: co mię obowiązuje do moralnego postępowania?


„Świat manipulacji”

Bp Adam Lepa

Propaganda w swojej warstwie manipulacyjnej jest dziś zbyt skuteczna, aby można było nie dostrzegaċ problemów moralnych i wychowawczych wynikających z jej funkcjonowania. Dobrze obmyślana manipulacja, zwłaszcza w postaci rozbudowanych systemów, prowadzi do spustoszenia w obrębie osobowości człowieka oraz do licznych nieprawidłowości w podstawowych strukturach społeczeństwa.


„Pytania do Biblii”

ks. Michał Bednarz

Dokonajmy więc podsumowania. Biblia jest świętą Księgą bynajmniej nie dlatego, że opowiada o doskonałych ludziach, lecz dlatego, że jest Słowem Bożym i mówi o świętym Bogu, który ma ciągle kłopoty z ludźmi zgoła nieświętymi i bardzo podobnymi do nas. Wskazuje również drogę świętości. Dzięki niej miliony ludzi w ciągu wieków rzeczywiście zmieniły swoje życie.


„BUNT”

Władysław St. Reymont

Znikczemniałeś, psie! A jeśli nie masz swoich ukrytych celów, a jeno ich szczęście i dobro, toś głupszy po stokroċ, przypuszczając, że można z nich utworzyċ wolny naród. A może zapachniała ci władza! Nie rozumiem smaku panowania nad baranami. Streśċmy ostatecznie: po cóż istnieją te wszystkie rogi, kopyta, ryje i jak się tam nazywają? — żebyśmy mieli co jeśċ. My prawdziwie wolni, jedyni panowie i władcy puszcz i pól!| powrót do startu |