Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 13.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„Antemurale Christianitatis”

„Komunizm został w Polsce narzucony siłą przez ZSRR, na skutek powojennego układu politycznego. Wszystko, co Polakom jest narzucone siłą, budzi w nich zdecydowany psychiczny opór, nie do przezwyciężenia. Polacy są narodem indywidualistów, miłujących własne zdanie i własną wolnośċ. Nie nadają się do ustroju koszarowego. (...) Sami komuniści doszli do wniosku, że nie mogą zdobywaċ społeczeństwa wprost na marksizm ani na ateizm i dlatego chcą braċ na co innego, np. na postęp, na indyferentyzm religijny. Uważają, że półinteligentów zdobędą na miraż postępowości (...) liczą na skutecznośċ przemilczania Boga, na indyferentyzm religijny. (...) Marksizm to wróg odchodzący, indyferentyzm to wróg potężniejszy. Przychodzi mu z pomocą praktyczny materializm (...)”


W obronie prawdy:    „Dwa razy dwa to jednak cztery”

„W telewizji występują dyżurni profesorowie – ośmielam się wątpiċ, czyż powodu ich naukowych dokonań – wykreowani na autorytety mające świadczyċ o prawdzie. Przypominam sobie genezę jednej takiej kariery; wystarczyło, że ktoś napisał do władz uczelni list z prośbą o podniesienie pensji, w którym użył wulgarnego słowa, by natychmiast staċ się rozchwytywanym ekspertem medialnym... niemal w każdej sprawie.”


W obronie prawdy:    „Na początku było Słowo”

„…Jestem zresztą przekonany, że np. mechaniki kwantowej do dzisiaj nikt do końca nie rozumie. Świetnie potrafimy się nią posługiwaċ, obliczaċ pewne wielkości do 12. miejsca po przecinku, wszystko zgadza się doskonale z obserwacjami, natomiast koncepcyjnie nierozwiązany wydaje się podstawowy problem pomiaru, a pytanie, czy my sami lub cały wszechświat jesteśmy do końca obiektami kwantowymi i w jakim sensie, pozostaje bez odpowiedzi.”


„Wyrok na Polskę”

„Nieprzypadkowo ks. prał. Peszkowski, który sam cudem uratował się od kuli NKWD nad dołem śmierci, wołał na apelu poległych przy pomniku Katyńskim na placu Zamkowym w Warszawie w 1998 r.:
    »Pułkowniku Kukliński – to ty jesteś ostatnim nierozstrzelanym oficerem (...). Na śmierċ cię skazali, na straszną śmierċ, za to samo, za co strzałem w tył głowy zabijali w Katyniu!«”


„Katolicki kapłan na Sybir zesłany”

„O. Albin, zawsze bardzo dokładny, obszernie opisał swój pobyt w niesławnym więzieniu na Łubiance. Streścił krótko:
    »To, co ja przeżyłem na Łubiance, było straszne, tak ja to oceniam, tak pewnie ocenią ci, którzy będą czytaċ moje wspomnienia. Jestem skazany na osiem lat pracy w obozie w Uchcie, za szpiegostwo i propagandę antyradziecką”«


„Burzył bolszewicki »raj«”

„Wyroki w procesie moskiewskim były bardzo surowe. Abp Jan Cieplak i ks. Konstanty Budkiewicz zostali skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie, pięciu księży – na karę l0 lat więzienia, a ośmiu kolejnych – na karę 3 lat więzienia. Jedną osobę świecką skazano na 6 miesięcy więzienia. Skazani wysłuchali wyroku w ciszy. W chwili ogłoszenia wyroku śmierci dla dwóch kapłanów rozległy się krzyki i plącz kobiet zgromadzonych na sali rozpraw. Kiedy arcybiskup wychodził z sali, w której zapadł na niego wyrok śmierci, pobłogosławił zebranych.”


„Polska roztrzaskała się o brzozę”

„A ja wciąż mam w pamięci te sierpniowe dni, kiedy zatonął »Kursk«, rosyjski okręt podwodny, którego załoga ginęła na oczach świata, zaś ten sam pan, który ściskał się z naszym premierem w Smoleńsku, nie zgodził się na proponowaną pomoc zagraniczną i miał do powiedzenia tylko tyle, że przyczyną tragedii »Kurska« była jakaś zagubiona rakieta amerykańska... Do takiego »diagnosty« katastrof, delikatnie mówiąc, zaufanie mam ograniczone.”


W obronie prawdy:    „MISJA UNIWERSYTETU — ASPEKT DZISIEJSZY”

„Już później, jeden z wpływowych posłów do Sejmu – groził »zastrzeleniem, wypatroszeniem i sprzedaniem skóry« kandydatowi na Prezydenta RP publicznie i w najważniejszych mediach. Nie było takich organów władzy w naszym Kraju, aby przywołaċ posła do porządku.
    W naszej kulturze szanowany był w sposób bezwzględny majestat śmierci. Doszło do tego, że teraz z majestatu śmierci można publicznie drwiċ, w tym w licznych wydawnictwach. Nie słyszeliśmy zdecydowanego potępienia takiego języka przez opinię publiczną, także przez powołane do tego rady etyki, itp.”


„ISLAM PRZECIW CYWILIZACJI ZACHODU”

„… nagle urwał i nastała cisza śmiertelna. Po czym warczenie ozwało się po raz drugi, trzeci; nagle ksiądz Kamiński cisnął pałeczki na podłogę kościelną, podniósł obie ręce w górę i zawołał (…) – Kościoły, o Panie, zmienią na meczety i Koran śpiewaċ będą, tam gdzieśmy dotychczas Ewangelię śpiewali (…). Niezbadane Twoje wyroki, lecz kto, o Panie, teraz opór stawi? Ty, dla którego nic nie jest w świecie zakryte (…). Takich że obrońców się pozbywasz, za których plecami całe chrześcijaństwo mogło wysławiaċ imię Twoje?”


„Jak Prymas stał się autorytetem”

„Kazania te cieszyły się ogromną popularnością, sam na nie często chodziłem: do katedry warszawskiej, do kościoła Świętego Krzyża czy do św. Anny. Tych kazań bardzo dobrze się słuchało, Prymas mówił wyraźnym, choċ niezbyt donośnym głosem i zawsze z ambony, przeważnie z pamięci, na kartkach miał zanotowane jedynie cytaty, głównie biblijne. Zakładał wówczas okulary i czytał te teksty bez zmian. Nie wiem dlaczego, ale to robiło na słuchaczach wrażenie. Podobnie jak jego stałe rozpoczynanie kazań od słów: »Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje…”.«


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I