Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 11.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


Gianna Jessen: „Powinnam być martwa”

Artykuł usunięty — brak zgody redakcji „Gościa Niedzielnego” na przedruk artykułów.


„Czy nasi bliscy są ZBAWIENI”

„Gdyby piekła nie było, nasza wolność byłaby tylko pięknym hasłem, a nie rzeczywistością. Tymczasem wolność ludzka jest tak mocna i ma taką gigantyczną sprawczość, że jest w stanie powiedzieć Bogu: nie! I Bóg to uszanuje. To szanowanie przez Niego ludzkiej wolności nazywa się również piekłem.”


„Recepty na zabijanie”

„81 proc. holenderskich lekarzy co najmniej raz w swej praktyce zawodowej dokonało eutanazji.
    – Zamiast zabijać cierpienie, zabija się pacjenta – dr Philippe Schepens przewodzi Światowej Federacji Lekarzy Szanujących Życie Ludzkie: – Cierpienie, choroba – szczególnie ta nieuleczalna – wywołują u pacjenta depresję.”


„Ignorancja i ucisk”

„Jakie czerpiemy korzyści z przynależności do RWPG?
    Ogromne, bo na przykład Polska wytwarza gliniane kogutki, które potem wymienia z Czechosłowacją na małe kurczaki. Z kurczaków wyrastają dorosłe kury, które wyjeżdżają do NRD. W zamian za to Polska dostaje malutkie świnki. Ze świnek wyrastają dorodne wieprze, a potem wywozi się je do Związku Radzieckiego. Wtedy zaś w zamian za te wieprze do Polski nadchodzi transport pierwszej jakości radzieckiej gliny, potrzebnej do wyrabiania kogutków...”


„Kobieta z nożami”

Artykuł usunięty — brak zgody redakcji „Gościa Niedzielnego” na przedruk artykułów.


„Czy to było objawienie?”

„Co ciekawe, wydarzeń sprzed kościoła św. Augustyna nie odnotowały też media. A przecież była to swoista gratka dla tamtych dziennikarzy. Można rzec hit nad hity, w którym mogli zgodnie z linią partii po raz kolejny wyśmiać »ciemnogród«. Tym razem milczeli. Jedynie w »Słowie« ukazała się kilkuzdaniowa informacja powołująca się na stanowisko Kurii Metropolitalnej, która tłumaczy zjawiska na Nowlipkach jako naturalne.”


„Wspomnienia byłej scjentolog”

„Jest to niebezpieczne z wielu powodów. W Szwecji pewna osoba odeszła od scjentologów i wytoczyła im proces, by odzyskać pieniądze, które przekazała organizacji. Scjentolodzy przynieśli na proces dokumentację auditingu, z której wynikało, że osoba ta nie płaciła podatków. Skończyło się na tym, że osoba wygrała proces i otrzymała odszkodowanie, lecz musiała zapłacić karę szwedzkiemu urzędowi finansowemu.”


„Edukacja w parze z wychowaniem”

„Uczelnia proponuje także studia podyplomowe: jednosemestralne – studia z zakresu zasad wykorzystania funduszy unijnych, dwusemestralne – dziennikarstwo, retoryka i komunikacja społeczna, relacje międzynarodowe i dyplomacja, grafika komputerowa i techniki multimedialne, polityka ochrony środowiska – kompensacja przyrodnicza, retoryka i komunikacja społeczna; trzysemestralne – dla nauczycieli z zakresu zastosowania informatyki w dydaktyce.”


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I