Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 10.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„Pierwsza Msza św. w 2012 r.?”

„Świątynia ma już 36 m wysokości. W stanie surowym otwartym (bez okien) jest już gotowa przestrzeń sakralna Świątyni oraz pierścień okalający budowlę na wysokości 26 m, gdzie będzie się mieścić Muzeum Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
    Wierni mogą także podziwiać dolny kościół, w którym znajduje się Panteon Wielkich Polaków. Następnym etapem inwestycyjnym będzie kopuła, która podniesie budowlę o kolejne 28 m. I dopiero na wysokości 70 m zamontowany zostanie pięciometrowy krzyż”.


„Herezje we współczesnym kościele katolickim”

Można to skomentować słowami Jana Pawła II, który powiedział, że „nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu »nowej Ewangelii«, której źródłem bylibyśmy my sami, nasza kultura, nasze rozumienie potrzeb człowieka. Nie byłaby to wcale »Ewangelia«, ale zwykły ludzki wymysł, pozbawiony zbawczej mocy


„Ksiądz to nie mebel”

„Funkcja proboszcza powinna mieć cechę stałości. Mówi o tym kodeks prawa kanonicznego, promulgowany przez Jana Pawła II. Urząd proboszcza powinien być powierzony bezterminowo. Potrzeba bowiem pewnej ciągłości i stałości w podejmowaniu zadań duszpasterskich. Bo parafia to określona wspólnota wiernych, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezji, sprawuje proboszcz.”


„Uwięzieni w szkle”

„Mistrzyni kamuflażu. Nie wyglądała jak meliniara z przedmieścia. Doskonała pani domu. Inżynierowa, z dwójką ślicznych i mądrych dzieci. Po prostu, gdy maluchy szły spać, a mąż przebywał na jednej z wielu delegacji, wypijała jedną lub dwie szklaneczki. Dla relaksu. Mąż znalazł ją kiedyś półprzytomną, wciśniętą między pralkę a wannę. Padaczka alkoholowa...”


„Zapłacił miłością serca”

„Ksiądz Skorupka, widząc załamanie szyku, wybiega przed swoich towarzyszy. Jest w pierwszej linii. Sam prowadzi tyralierę, zagrzewając młodocianych żołnierzy do walki: »(...) porwany wewnętrznym nakazem, wznosząc w jednej ręce krzyż, drugą wskazując kierunek natarcia, pobiegł naprzód, aby pociągnąć za sobą żołnierzy i zatrzymać wroga. Krzyż w ręku księdza miał dodać odwagi tym bardzo młodym żołnierzom, od których Bóg i Ojczyzna zażądała nadludzkiej ofiary«”


„Victoria Polska 1920 roku”

„Żołnierze Armii Czerwonej! Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na Zachód!!! Wybiła godzina natarcia. Na Wilno, Mińsk i Warszawę! Naprzód Marsz!
    Dowódca naczelny Frontu Zachodniego, Tuchaczewski”


„Genialny plan Piłsudskiego”

„Ludu polski, chwyć za broń, idzie pożoga i mord, tam gdzie przejdzie bolszewik, pozostaną zgliszcza i gruzy polskiej wsi. Bolszewik to wróg ludu polskiego... Niech żywa noga najezdnika nie wyjdzie z polskiej ziemi. Za poległych w obronie ojczyzny ojców i braci, za zniszczone zbiory, za zrabowane zagrody, niech karzące twoje pięści zbrojne, widły, kosy i cepy spadną na karki bolszewików”


„Weimarskie resentymenty współczesnych Niemiec”

„Obecnie powszechnie enigmatycznie mówi się o odpowiedzialności »nazistów« (narodowi socjaliści). Tymczasem Hitler doszedł do władzy w legalnych demokratycznych wyborach, i to wiele lat po publikacji w 1925 r. swego ludobójczego programu w książce »Mein Kampf« oraz po wielu spektakularnych antyżydowskich akcjach NSDAP, jego narodowosocjalistycznej partii. W plebiscycie w roku 1934 akceptującym autokratyczną władzę Hitlera jako Führera 90 proc. Niemców głosowało »tak«”


„Kościół, który rośnie na ofierze męczenników”

„Chrześcijanie byli zmuszani do odstępstwa od wiary i zarejestrowania się w buddyjskiej świątyni. Prześladowania stały się od tego czasu intensywniejsze i trwały aż do 1871 roku. Do ich zakończenia przyczyniły się negatywne reakcje rządów Europy i Ameryki, które odmówiły poważnych rozmów dyplomatycznych z krajem, gdzie chrześcijanie są tak barbarzyńsko prześladowani, a nawet zabijani.”


„Lądowanie na Srebrnym Globie”

„...który później nazwano programem Constellation (konstelacja). Zakłada on: eksploatację wahadłowców tylko do 2010 roku, zbudowanie statku kosmicznego umożliwiającego loty poza niską orbitę okołoziemską (w sierpniu 2006 roku statkowi temu nadano nazwę Orion), powrót człowieka na Księżyc w 2020 roku, zbudowanie po 2020 roku stałej międzynarodowej bazy na Księżycu, a w dalszej perspektywie – lot na planetę Mars.”


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I