Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 9.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„Mity i fakty o prof. Leszku Kołakowskim”

„Na studiach związał się z ruchem marksistowskim. Od 1946 r. pełnił ważne funkcje w Akademickim Związku Walki Młodych »Życie« oraz w Polskiej Partii Robotniczej (PPR). W latach 1947–1966 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1949 r. dzięki pomocy Adama Schaffa rozpoczął pracę na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych przy Komitecie Centralnym PZPR (przemianowanym w 1954 na Instytut Nauk Społecznych).”


„Nieopłacalne wiatraki”

„Nawet na najbardziej wietrznych terenach zdarzają się ciche dni, a wtedy elektrownie nie pracują i nie dostarczają prądu. Znowu, gdy wiatr wieje zbyt mocno, trzeba wyłączyć wiatraki, aby nie zostały uszkodzone ich śmigła. Niemcy, gdzie jest najwięcej farm wiatrowych w Europie, wydali na nie grube miliardy euro, a wiatraki zapewniają tylko 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, bo są nieefektywne – teoretycznie, biorąc pod uwagę moc wiatraków, powinny zapewniać 15 proc. energii.”


„Popkomuna”

„Tymczasem komunizm wygrywając wojnę z nazizmem (głównie zresztą przy pomocy amerykańskiej broni) i ratując go od zagrożenia ze strony III Rzeszy mógł liczyć na co najmniej sympatię. A dalej już było z górki. Historię – jak wiadomo – zawsze piszą zwycięzcy.”


„Najpierw bezpieczeństwo, potem współczucie”

„Ta »dyskryminacja« ocaliła niejedno życie. Ale niestety nie wszystkie, bo około pięć tysięcy Amerykanów, w tym dzieci, zmarło na HIV po przetoczeniu seropozytywnej krwi od zakażonego geja. Badania dokonywane w stacjach krwiodawstwa nie są w stanie całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwa. Jeśli jakaś grupa uprze się masowo oddawać krew zakażoną śmiertelnym wirusem, to jakaś część tej krwi mimo wszystko zakazi i zabije niewinnych ludzi.”


„Dr Cameron w objęciach Ministerstwa Prawdy”

„Jeśli ktoś wyciąga ogólnodostępne statystyki policyjne, sądowe, więzienne, medyczne, rządowe, opracowywane przez badaczy progejowskich, neutralnych i prorodzinnych, i wszystkie one potwierdzają ten sam przerażający fakt, że geje wielokrotnie częściej dopuszczają się molestowania dzieci, to można go tylko zakrzyczeć albo zakneblować.”


„Pan Bóg — niedostateczny!”

„»Czy Ty w ogóle mnie słyszysz?« – pisze rozzłoszczony (nie wiemy czym) internauta i »wlepia« Stwórcy maksimum ujemnych punktów. Ktoś inny jest łagodniejszy: przyznaje Bogu »tylko« minus trzy za kryzys światowy.”


„Globalna klika”

„Dlatego Malthus zalecał ograniczanie przyrostu biednej ludności, gdyż inaczej światu będzie zagrażał głód. W eseju »Prawo ludności« pisał:

»Wszystkie dzieci, które się rodzą ponad ilości, które są potrzebne, aby utrzymać populację na określonym poziomie, muszą koniecznie zginąć, chyba że ustąpią im miejsca dorośli przez swoją śmierć«.”


„Pod znakiem Chrystusa Króla”

„Miarą fanatyzmu Callesa było objęcie karą grzywny takich »klerykalnych wyrażeń« jak odwieczna hiszpańska formuła pożegnania Adios (dosł. »Z Bogiem«). Dodajmy, że w tym samym czasie bolszewicy w Rosji z tego samego powodu rozważali wykreślenie z języka rosyjskiego słowa »spasibo«, czyli »dziękuję« (od: spasi Boh – »niech Bóg wynagrodzi«).”


„Pogwałcenie Konkordatu
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”

„Nasuwa się tu analogia do okresu PRL, gdy organy władzy administracyjnej pod pozorem ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego ograniczały wolność religijną w zakresie uzewnętrzniania przekonań religijnych m.in. przez utrudnianie odbywania pielgrzymek i procesji.
    Czyżby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji III Rzeczypospolitej chciał powtarzać błędy niechlubnej przeszłości?”


„Nowa ludzkość”

„...Szwajcar Ludwig Minelli, jak dotąd „pomagał” umrzeć chorym. Teraz idzie o krok dalej i zamierza uśmiercić zdrową kobietę.
    Minelli dodał jeszcze, że samobójstwa odciążają służbę zdrowia, bo skraca się czas leczenia chorych. Stwierdził: „To dobre dla służby zdrowia i podatników”. W ten sposób ujawnił prawdziwe motywacje potężnego – zwłaszcza w Europie – lobby proeutanazyjnego. Składa się ono z przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, organizatorów systemów ochrony zdrowia, a także polityków i wysokich rangą urzędników instytucji międzynarodowych i krajowych, którzy wykorzystując hasło „prawa do godnej śmierci”, chcą rozwiązać problem „zimy demograficznej” i...”


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I