Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 7.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„Oda do Unii”

„Do Unii też/ należeć chcę,/ to drugi dom,/ więc cieszę się” — wprawiają rodziców w osłupienie. — To skandal — mówi pani Bożena ze Śląska, której córka recytowała ów utwór z podręcznika pt. „Nasza klasa” na jednej ze szkolnych akademii.


„Plamy na białej sukience”

...Ale były też inne: „Moja mama bardzo się zdenerwowała, bo moja koleżanka miała taką samą sukienkę jak ja”; „Moi koledzy śmiali się ze mnie, ponieważ dostałem mniej pieniędzy niż oni”; „Kiedy prosiłem mojego tatę, abyśmy poszli do kościoła w biały tydzień, powiedział, że nie ma czasu i żebym dał mu spokój, bo przyjęcie się »nie zwróciło« i musi teraz zarabiać pieniądze” itd.


„Hiszpańska wojna domowa 1936–39”

„Głośną inicjatywą Kominternu było powołanie Brygad Międzynarodowych. Na wniosek sekretarza generalnego Maurice′a Thoreza pozyskano do nich 50 tys. rekrutów z 53 krajów. Werbunek w Paryżu prowadził Chorwat Josif Broz–Tito. Zwerbowanych ekspediowano „tajną” linią kolejową z Francji do bazy i obozu szkoleniowego w Albacete... Ich naczelnym dowódcą był Katalończyk Andrea Marty, zwany Rzeźnikiem, szefem sztabu – członek NKWD Karol Świerczewski „Walter”, głównym inspektorem Luigi Longo –przyszły sekretarz KP Włoch.”


„HCV — ukryta epidemia”

„Zakażenie wirusem HCV jest bardzo często określane jako »cicha epidemia« za względu na wieloletni bezobjawowy przebieg. Objawy nawet gdy występują są mało charakterystyczne. Są to np. bóle mięśni i stawów, zmęczenie, apatia, depresja, wyjątkowo rzadko pojawia się żółtaczka. W konsekwencji, zakażenie HCV wykrywa się z zasady po wielu latach, w momencie wystąpienia poważnych uszkodzeń wątroby.”


„Byłem masonem”

„Osobiście brałem udział w walce o wprowadzenie prawa zezwalającego na aborcję. W 1974 r. masoneria, przez organizację Planning Familial (Planowanie Rodzinne), wywierała presję na opinię publiczną, zawyżając dane dotyczące nielegalnych aborcji: 300 tys. w roku, podczas gdy poważne badania demograficzne podawały o wiele mniejszą liczbę – ok. 50 tys.”


Komitet Nauk Geologicznych PAN o lewicowych mitach

„W takich warunkach łatwo o – przystrojony poprawnością polityczną – lobbing inspirowany przez kręgi zainteresowane na przykład sprzedażą szczególnie kosztownych, tak zwanych ekologicznych, technologii energetycznych bądź składowaniem (sekwestracja) CO2 w złożach już wyeksploatowanych. Z przyrodniczą rzeczywistością nie ma to wiele wspólnego.”


„Bies antykatolicyzmu”

„...rozszerza się krąg przyszłości Rosji, nie tylko jako wielkiego mocarstwa, ale jako całego nowego świata mającego misję odnowy chrześcijaństwa przez ideę prawosławną... Misja ta spełniona zostanie wtedy, gdy zgnije Zachód, a zgnije on wtedy, gdy papież całkowicie wypaczy [naukę] Chrystusa, torując w ten sposób drogę ateizmowi wśród spoganionej zachodniej części ludzkości”.


„Błogosławieni prześladowani. . .”

„Jest prawdą, że prześladowania są faktem bolesnym. Jest również prawdą, że w czasach prześladowań są także lapsi (»upadli«, ci którzy nie wytrzymali prześladowań i zaparli się Chrystusa). Trzeba jednak również stwierdzić, że krew męczenników jest posiewem dla nowych chrześcijan, jak mawiał Tertulian.”


„Wojowniczka Najwyższego”

„Joanna uprosiła króla, aby pozwolił jej w rycerskiej zbroi dołączyć do wojsk oblegających Orlean. Pomimo że większość asekuranckich dowódców nie chciała słuchać jej głosu podczas narad wojennych, Joanna porywała do boju żołnierzy trzymając sztandar królewski. Nic więc dziwnego, że wszyscy uznali jej zaangażowanie za decydujące dla zwycięstwa nad Anglikami, które odniosła armia królewska.”


„Sprawa schizmy lefebrystów”

„Uważam, że chodziło o nieporozumienie, ponieważ ludzie nie wiedzą, co oznacza »zdjąć ekskomunikę«. Nawet wielu katolików było przekonanych, że po zniesieniu ekskomuniki lefebryści powrócili do Kościoła katolickiego. Kościół ma wiele terminów technicznych, które należałoby ludziom lepiej wyjaśnić.”


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I