Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 6.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„Gotówka pilnie poszukiwana”

„— To brzmiało tak, jakby dzwonił funkcjonariusz publiczny, np. z ABW. Ktoś niezorientowany naprawdę mógł się przestraszyć. Dopiero gdy zapytałam, z jakiej jest instytucji, dzwoniący przyznał, że pracuje w firmie Euroadres — opowiada Agnieszka M., właścicielka pensjonatu w Warszawie. Pracownicy Euroadres nagabywali ją telefonicznie przez ponad miesiąc, strasząc prokuraturą, komornikiem, firmami windykacyjnymi. Domagali się zapłaty za umieszczenie w internecie reklamy pensjonatu, której ta — jak twierdzi — nie zamawiała.”


„Modrzejewska nieznana”

„Nie uznała za stosowne schlebiać gustom publiczności przez egzaltację namiętności. Dobrze unaocznia to przykład scenografii do Szekspirowskiego »Romea i Julii«. Na scenie nie stawiała małżeńskiego łoża, jak to było dotąd w zwyczaju, bo uważała, że Julia jest panną skromną i że Szekspir nie zamierzał dać »pokazu zmysłowości. Te dzieci nie są świadome swojej namiętności. Schodzą się, bo się kochają, bo chcą być razem, słuchać się nawzajem, patrzyć sobie w oczy, pocałować się i umrzeć«.”


„Szkoła na równi pochyłej”

„Okres ostatnich około 80 lat przyniósł stopniowe niszczenie szkoły średniej. Kiedyś istniało, tak wyszydzane przez dzisiejszych reformatorów, „dziewiętnastowieczne gimnazjum”, w którym nauka trwała 8 lat i kończyła się maturą. To była prawdziwa szkoła średnia; to ją ukończył i ciepło wspominał papież Jan Paweł II oraz jego rówieśnicy i ludzie odeń starsi.”


„Wilki w owczarni”

„O ile słowa takich indywiduów, jak wychowanka enerdowskich pionierów Angela Merkel, mogą robić wrażenie z racji tego, że osoby te stoją na czele największych państw Unii Europejskiej, to już połajanki pod adresem Wikariusza Chrystusowego padające z ust „mężów stanu” formatu Bogdana Borusewicza czy Bronisława Komorowskiego, są już tylko dowodem, jak wybrańcom ludu potrafi uderzyć do głów musujące wino pite na parlamentarnych czy ministerialnych rautach.”


„Czas wesprzeć Głowę Kościoła”

„Czego oczekują ci, którzy wszak głoszą, że wraz z Soborem Watykańskim II Kościół przezwyciężył ostatecznie epokę inkwizycji, nietolerancji i cenzury? Może żądają, aby Kościół dodał do Symbolu Nicejskiego odmawianego w każdą niedzielę artykuł wiary o holokauście Żydów? Czy też — by wobec „heretyków” podważających ludobójstwo narodu żydowskiego zastosowano środki kanoniczne uznane za „reakcyjne” i niedopuszczalne w przypadku „negacjonistów” nieomylności Papieża czy Niepokalanego Poczęcia Maryi?”


„Cyfryzacja telewizji — czy mamy powody do obaw?”

„Ich nabywcy nie wiedzą, że mogliby zakupić od razu telewizor z wbudowaną odpowiednią przystawką cyfrową. Tymczasem kupujący podlegają dezinformacji, ponieważ nikt im nie powiedział, że w Polsce będzie obowiązywał system kodowania cyfrowego MPEG–4. Ogromna większość sprzedawanych obecnie telewizorów jest przystosowana do odbioru starszego systemu MPEG–2. Oznacza to konieczność ponownego wydatku i dokupienia w najbliższym czasie dekodera.”


„Papieskie państwo na Wzgórzu Watykańskim”

Gdy w 476 r. upadła zachodnia częśċ Imperium Rzymskiego, papieże przejęli na swe barki ciężar zarządzania i obrony Rzymu – stąd ich nowy tytuł – „defensor civitatis”. Od 726 r. papieże sprawowali w mieście także najwyższą władzę sądowniczą. W 756 r. król Franków Pepin Mały – syn Karola Młota i ojciec Karola Wielkiego – po rozgromieniu Longobardów w północnych Włoszech złożył na ołtarzu Bazyliki św. Piotra klucze podbitych przez niego miast Półwyspu Apenińskiego....


„Nadzieja na pojednanie”

2 lipca 1988 r. Jan Paweł II ogłosił list apostolski „Ecclesia Dei adflicta” (Kościół Boży zasmucony), w którym wzywał osoby związane „z ruchem arcybiskupa Lefebvre′a” do pozostania „w jedności z Zastępcą Chrystusa w zjednoczeniu z Kościołem katolickim i by w żaden sposób nie wspierali już tego ruchu”. „Nie można pozostaċ wiernym Tradycji, zrywając więźkościelną z tym, któremu, w osobie apostoła Piotra, sam Chrystus powierzył w swoim Kościele posługę jedności” – czytamy w dokumencie.


„Rytuał koronacyjny królów polskich”

„Następowało tam zatem specyficzne połączenie regni („panowania”) z sacerdotio („kapłaństwem”), a prawo kanoniczne ściśle łączyło się z prawem świeckim stanowionym w państwie. A chociaż sama koronacja nigdy nie została przez Kościół zaliczona do sakramentów, to jednak najważniejszym punktem rytu było zawsze namaszczenie olejami świętymi, dające monarsze sakrę i czyniące z niego pomazańca Bożego: człowieka, któremu sam Pan Bóg nadawał doczesną władzę nad poddanymi.”


Kulturkampf – krwią i żelazem do „wolności” i „postępu”.

„W tym kontekście trudno więc mówiċ o akcesji liberałów do bismarckowskiego Kulturkampfu w latach 70. XIX wieku. Oni już wcześniej opracowywali ideologiczne uzasadnienie dla antykatolickiej «wojny o kulturę». Jak celnie zauważył Ludwig Windthorst – przywódca katolickiej partii Centrum, wielki polityczny adwersarz Bismarcka, Kulturkampf nie był niczym innym jak wojną profesorów przeciw Kościołowi.”


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I