Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 5.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„56. Światowy Dzień Trędowatych — Raoul Follereau”

„Pewnego razu w obozie wyciąga rękę do pierwszej chorej, Stelli, trędowatej. Ta jednak chowa rękę za siebie. Dyrektor obozu, nieco zażenowany, wyjaśnia Raoulowi Follereau, że regulamin jasno zabrania podawania ręki chorym. „Czy regulamin zabrania również ucałowania ich?” – pyta Raoul Follereau. Oficjele zaniemówili. Raoul Follereau przyciąga wtedy trędowatą za ramiona i ucałowuje ją.”


„Quo vadis, Moskwo?”

„Piotr I na kilka wieków skutecznie zniósł instytucję patriarchy i powierzył kierowanie Kościoła namaszczonym przez siebie ludziom. Skutek był taki, że decyzje władzy świeckiej i duchownej były praktycznie tożsame. A Imperium Rosyjskie było bliskie teokracji.”


„Wieże Babel naszych czasów”

„Kiedy nie rozumie się, czy coś jest tworzone na miarę człowieka, wystarczy pomyśleċ, czy jest skrojone na miarę dziecka. Przejmujące jest wyobrażenie sobie dziecka zmuszonego do mieszkania w apartamencie na pięċdziesiątym trzecim piętrze. Według mnie, Eric Clapton budzi się nadal w nocy, aby zastanawiaċ się, dlaczego w ten okropny dzień 1991 r. jego syn…”


„Ekolodzy wywołują efekt cieplarniany”

„Podczas gdy rok temu bawili się na Bali, tym razem zjechali do Poznania. Podobnie jak poprzednio, konferencja zakończyła się fiaskiem. Polskie rodziny dopłaciły do dwutygodniowej fiesty ekologów ponad 90 min złotych. Niestety, jedynym widocznym efektem konferencji może byċ tylko wzrost globalnego ocieplenia wskutek emisji CO2, powstałej z racji organizacji tak dużego spotkania.”


„UWAGA na «dopalacze»”

„Konsumenci recenzują: «Normalnie wtopa na całego, można się śmiaċ cały czas. Działa dopiero po 4 godzinach, ale warto poczekaċ. Zależy u kogo, u niektórych nawet po 10 minutach. Nie polecam paliċ całego na raz jednej osobie, bo wtedy za duży odlot, polecam na dwie, trzy osoby».
«Wzięłyśmy po dwie tabletki ′Diablo′ i przez godzinę żadna nie mogła stanąċ na nogi – chwalą się dwie nastolatki. – A potem wstąpiła w nas taka energia, że strach było wracaċ do domu, bo rodzice by się skapowali».”


„Racjonaliści o zmartwychwstaniu, czyli opowieści nieracjonalne”

„Jednak słynny pawłowy tekst o ciałach po zmartwychwstaniu wskazuje na nowe, duchowe, w przeciwieństwie do zmysłowego, ciało, a zatem na rzeczywistośċ prze­kraczającą ziemskie rozumienie materii: «Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąśċ królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieċ dzie­dzictwa w tym, co niezniszczalne».(1 Kor 15,50).”


„Harry Potter, Halloween i andrzejki, czyli kolejna «zabawa» w bałwochwalstwo”

„...Ateusze i lewicowi liberałowie, głosząc nieprawdziwe tezy o własnej neutralności ideowej, przyczynili się za sprawą Leszka Millera — gdy pełnił urząd ministra pracy i polityki społecznej (w rządzie W. Pawlaka i J. Oleksego) — do prawnego umocowania okultyzmu oraz towarzyszącego mu grzechu bałwochwalstwa, który według Biblii sprowadza nieszczęścia na naród, który je uprawia. W 1995 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej astrologia i inne formy wróżbiarstwa — zostały zarejestrowane jako „zawód”, w kontekście „doradcy życiowego”(!).”


„Socjalizm podmywa Amerykę”

„...jak dalece ekonomiczna myśl socjalizmu wżarła się w amerykański system finansowy. Warto zauważyċ, że na aferze „Enronu” w ciągu zaledwie 2–3 lat zaro­biło po kilkaset milionów dolarów na głowę ścisłe kierownictwo tej grupy finansowej — jeden z tych «mena­dżerów» został skazany wyrokiem sądowym, drugi «popełnił samobójstwo», trzeci uciekł z Ameryki, czwartego wybronili zręczni adwokaci (niby działał nieświado­mie...)”.

Marian Miszalski


„Jak wybierano Jana XXIII”

Wiele mówił o ciepłym stosunku Jana XXIII do Polski, którą znał i szanował. Był
w Krakowie w 1911 r., a później w Poznaniu i na Jasnej Górze. Natomiast jako nun­cjusz apostolski w Paryżu odwiedzał tamtejsze polskie seminarium duchowne i wy­święcił tam blisko 30 polskich kapłanów. W czasie pierwszej audiencji dla prymasa Polski Jan XXIII podarował mu monstrancję dla Jasnej Góry. Z pewnym zażeno­wa­niem miał przy okazji powiedzieċ, że widział w skarbcu klasztornym przedmioty od­zna­czające się większym kunsztem artystycznym, ale prosi o przyjęcie monstrancji jako symbolu: „Chcę mieċ widomy znak obecności wśród nas”.

Andrzej Grajewski


„Ataki na Piusz XII”

...Wyjaśnił także, że spotkanie z emisariuszem brytyjskim odbyło się nie 18, lecz 14 października, a więc dwa dni przed łapanką w getcie. „Jak więc papież miałby się odnieśċ do czegoś, co jeszcze nie miało miejsca?” — pytał retorycznie.
Zamieszanie wywołała także jedna z wypowiedzi o. Gumpla, który stwierdził, że do beatyfikacji Piusa XII brakuje wyłącznie podpisu Benedykta XVI. Nie posuwa się ona jednak naprzód, ponieważ Papieżowi „zależy na dobrych stosunkach z Żydami”.
Stwierdził również, że Papież tak długo nie pojedzie do Izraela, jak długo w Instytucie Pamięci o Holocauście Yad Yashem pod zdjęciem Piusa XII wisieċ będzie informacja, że nie protestował on przeciwko Holocaustowi.

Andrzej Gajewski


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I