Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 3.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„Obóz koncentracyjny w Macikai na Litwie”

Zbigniew Sulatycki

„Prawie do końca lat 80. XX wieku obóz koncentracyjny w Macikai, figurujący pod nazwą Stalag Luft VI, a podczas okupacji sowieckiej - obóz jeńców niemieckich nr 184 na Litwie, był tematem tabu, podobnie jak inne miejsca masowych mordów polskich oficerów: Katyń, Miednoje. Charków itd. Nie wolno było tych potwornych zbrodni głośno wspominaċ, nie mówiąc już o przekazywaniu innym prawdy o tych «socjalistycznych osiągnięciach». ”


„PŁODNOŚĆ — determinanta życia”

Agata Kołodziejczyk

„Szacuje się, że co piąta para w Polsce ma problemy z zajściem w ciążę. Skala problemu wzrasta, podczas gdy świadomośċ młodych ludzi pozostaje nieproporcjonalnie mała. W okresie krytycznym dla prawidłowego rozwoju płciowego nastolatków uwagę młodzieży skupia się na wyciszaniu płodności na rzecz wykształcenia i sukcesów zawodowych. Tymczasem w życiu codziennym coraz więcej czynników zagraża zdrowiu płciowemu, powoli, lecz systematycznie, niszcząc główny sens istnienia dojrzewającego pokolenia. ”


„Igrzysk i wolności”

Ks. Paweł Rozpiątkowski

„Komunistyczne władze pokazują, że mogą zrobiċ wszystko: znacznie ograniczyċ ruch samochodów osobowych w zakorkowanym Pekinie, na czas igrzysk nakazaċ wyjazd wszystkim niezameldowanym robotnikom, wyċwiczyċ w nieustannym uśmiechaniu się hostessy, a nawet wyegzekwowaċ zakaz zwyczajowego wśród Chińczyków spluwania na ulicach. Nawet deszcz im niestraszny. Gdyby chciało popadaċ podczas ceremonii otwarcia, dywizjony lotnicze stoją w pogotowiu, aby rozpędziċ ciemne chmury. Partia chce mieċ wszystko pod kontrolą, szczególnie podczas igrzysk, od 8 do 24 sierpnia, kiedy na Pekin będzie patrzył cały świat. Także pod kątem tego, jak jest z prawem do wolności wyznawania i manifestowania religii.”


„Alkoholowy Zespół Płodowy – FAS”

Agnieszka Dziarmaga

„Patrycja ma 8 miesięcy. Jej matka piła alkohol od zawsze, na porodówkę dotarła kompletnie pijana. Gdy Patrycja przyszła na świat, zewnętrzne cechy FAS były widoczne i nasilały się z każdym miesiącem życia. Dziewczynka ma poważną wadę serca, słabo rozwinięte mięśnie, nadwrażliwośċ dotykową (np. buzi), opóźniony rozwój psychoruchowy, niedorozwój wagi i wzrostu. Wygląda najwyżej na 3 miesiące. ”


„Zofia Kossak w Częstochowie”

Maria Żmigrodzka

„Życzliwi radzą, by wyjeżdżaċ. Czyni to również prymas kard. August Hlond. Prof. Stanisław Kot, polityk Rządu Emigracyjnego, przebywający akurat w Warszawie, zaprasza do Londynu. Oznajmia przy tym, że polski Żyd, Marian Kister, właściciel firmy Roy (Rój) w USA, wydał właśnie w nakładzie blisko pięciuset tysięcy i w angielskim tłumaczeniu „Bez oręża”, które uznano za książkę roku. Proponuje przyjazd do Stanów i wygłoszenie serii odczytów. Jako zadatek na podróż przekazał platynowy pierścionek z brylantem. ”


„Chiński mur olimpijski”

Wojciech D. Dudkiewicz

„W więzieniach i obozach pracy pozostaje sporo ponad 20 tyś. chrześcijan. Jest wśród nich kilkuset księży i osób zakonnych oraz przynajmniej 12 biskupów. W ostatnich czterech latach wskutek represji zmarło 40 biskupów. – Wszyscy przeszli przez więzienia z wyrokami 15,20,30 lat – w zależności od tego, jak się narazili partii – mówi Korczyński. Jednak paradoksalnie, im większe jest prześladowanie Kościoła, tym większa wiara. Rocznie w Chinach odnotowuje się nawet 100 tyś. nawróceń!”


„Kolego, nie ma co rozpaczaċ...”

Krzysztof Hudzik

„...Spóźniliśmy się z tego powodu, że Ojciec Rektor przypadkiem zostawił swój bilet w bibliotece Kongresu Polonii, którą odwiedziliśmy przed odlotem. Kiedy wróciliśmy po bilet, a potem do hotelu, bardzo zmęczony i w wielkim stresie zasnąłem w fotelu. Po jakimś czasie obudziło mnie głośne pukanie do drzwi, o. Krąpiec wołał: „Popatrzcie, kolego, co się dzieje!”. W jego pokoju włączony był telewizor; przerwano program i nadawano relację z lotniska. Ten samolot, którym mieliśmy lecieċ, zaraz po starcie spadł na parkowisko kontenerów. Wszyscy spłonęli — 273 osoby...”


„Dlaczego ekskomunika za aborcję.”

Piotr Chmieliński

„...Kara ekskomuniki dotyka zawsze dwóch wymiarów. Wewnętrznego, który rozgrywa się między człowiekiem a Bogiem i zewnętrznego, między człowiekiem a Kościołem. Spowiednik najpierw zwalnia z ekskomuniki, a potem dopiero rozgrzesza. Nie może bowiem rozgrzeszyċ osoby ekskomunikowanej. Przedstawienie przez ekskomunikowanego swojej sytuacji spowiednikowi nie jest więc jeszcze sakramentem pokuty. Sakrament zaczyna się dopiero po zwolnieniu z ekskomuniki.”


„Element społecznie niebezpieczny”

Mateusz Wyrwich

„...Za «element społecznie niebezpieczny» uznawano również przedwojennych właścicieli ziemskich oraz... posiadaczy kolorowych skarpetek lub kurtki amerykańskiej armii. Wszystkim groziła kara rocznego pobytu w obozie pracy.Według najwybitniejszego badacza obozów komunistycznych w Polsce — prof. Tadeusza Wolszy, w latach czterdziestych i pięċdziesiątych ubiegłego wieku w różnorakich obozach więzionych było ponad 350 tys. osób.”


„Pagórki z historią”

Witold Dudziński

„Amatorzy turystyki konnej też mają tu co robiċ. Mogą liczyċ na fachową obsługę w stadninach koni, m.in. w Hańczowej, Gładyszowie (największa w kraju stadnina koni huculskich), Regatowie i Woli Sękowej. Hucuły z Gładyszowa i Regatowa to zresztą filmowe gwiazdy. Grały m.in. w «Ogniem i mieczem» i w «Starej baśni» Jerzego Hoffmana oraz w «Quo vadis» Jerzego Kawalerowicza. ”


„Serce, które waży 350 kG!”

Monika Hyla

„Legenda głosi, że czysty głos dzwon „Zygmunt” zawdzięcza złotej strunie, którą nadworny poeta Bekwark wrzucił do stopu w chwili odlewania. Według innej legendy, dzwon został odlany ze zdobytych armat ze stopu brązu (80% miedzi, 20% cyny). Czas dzwonienia to zwykle kilka do kilkunastu minut, w zależności od uroczystości, a głos „Zygmunta” niesie się na odległośċ kilkunastu kilometrów.”


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I