Czytelnia parafialna – czyli...

Różności – artykuły, opracowania, dyskusje itp.

Wykaz artykułów — lista 1.

Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I


„Armagedon — Co to takiego?”

„Myślę, że niewielu czytelników potrafi odpowiedzieċ na to pytanie. I wcale się temu nie dziwię. Jest to termin wzięty z Biblii, ale nie ma go w słowniczku na końcu Biblii Tysiąclecia. Natomiast Konkordancję do Biblii chyba tylko nieliczni mają, a wielu może nawet nie słyszało o jej istnieniu.”


„Uwaga na biblijki!”

„… W hipermarketach jakże często spotykamy po prostu bezładne stosy książek (taki sam towar jak choċby foliowana mortadela). Wśród nich „pamiątki Pierwszej Komunii świętej”. Wszystkie tanie, to na pewno, ale to jedyny walor. Wątpliwe pamiątki. ”


„Nasz święty Przyjaciel”

„…Sam często odmawiał Różaniec. „Podajcie mi moją broń” — mówił, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. „Tym zwycięża się szatana” — wyjaśniał, biorąc różaniec do ręki. Nie ma wątpliwości, skąd Ojciec Pio czerpał moc do pokonywania trudności, nieustannie modlił się. Często mawiał: „W książkach szukamy Boga, w modlitwie Go znajdujemy. Modlitwa jest kluczem, który otwiera Serce Boże”.”


„Czego nie pokaże Hollywood?”

„… Przy okazji małżonkowie wyłudzili od niej pełnomocnictwo i ogołocili jej konto z sumy 250 tys. dolarów życiowych oszczędności. Sprawa wyszła na jaw i Aron oraz Henryka Bell zostali w USA aresztowani pod zarzutem porwania i oszustwa. Aron Bell do 1951 r. nazywał się... Bielski. Jest najmłodszym bratem Tewjego. Wyłudzenie 250 tys. dolarów od Janiny Zaniewskiej było zapewne jego ostatnią już „operacją gospodarczą”, których tyle przeprowadził w latach okupacji wraz ze swymi braċmi.”


„Katolicy u kratek konfesjonału”

„…Spowiedźto najtrudniejszy pod względem psychologicznym sakrament. Nawet nie trzeba tłumaczyċ, dlaczego. Wie to każdy, kto do spowiedzi przystępuje często, a także ten, kto przystępuje bardzo rzadko — albo wcale. W tym sakramencie, jak w lustrze, odbija się także stan wiary. Bo kryzysy wiary zaczynają się zazwyczaj od kłopotów z sakramentem pokuty i pojednania.”


„Nauka niejedno ma imię”

„…W XV III wieku Adam Weishaupt założył zakon tzw. iluminatów, oświeceniowców. Miał on zmieniċ podstawy poznania i działania. To była czysta ideologia, oczywiście w imię «dobra» człowieka i jego «wolności». Chodziło o to, by odrzuciċ władzę królewską, bo przeszkadza ona wolności, odrzuciċ własnośċ prywatną, bo dla wielu ludzi jest szkodliwa, odrzuciċ koncepcję rodziny i małżeństwa, bo zniewala którąś ze stron, odrzuciċ moralnośċ, bo trzeba utożsamiċ — tak jak dzisiaj robi to Unia Europejska — grzech z cnotą, a szczególnie dawny grzech sodomski — jeden z najbardziej podłych ludzkich grzechów, i odrzuciċ wiarę i religię, bo każda religia zniewala. Te założenia iluminatów stały się podstawą rewolucji francuskiej, a Lenin przejął je jako ideologię i stąd powstała ideologia naukowa, czyli ideologia oparta na «nauce». ”


„Otwarcie grobu św. Ojca Pio”

„…W tym roku czciciele Świętego Stygmatyka z San Giovanni Rotondo dzięki aktowi zbadania i wystawienia jego relikwii będą mieli okazję oddania im czci, podziękowania Dobremu Bogu za to, że — jak to wyraził sługa Boży Jan Paweł II — «Pan dał nam tak drogiego Ojca, że dał go naszemu tak udręczonemu wiekowi, naszemu pokoleniu» (23 maja 1987 r.).”


„Zmartwychwstanie – fundamentem nadziei na życie w Bogu”

„…Jakie będzie to nasze zmartwychwstałe ciało? Św. Paweł podpowiada, że ze zmartwychwstaniem jest podobnie jak z ziarnem zasianym w glebę. „Zasiewa się zniszczalne — powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne — powstaje chwalebne; sieje się słabe — powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe — powstaje ciało duchowe” (I Kor 15, 42). Nie jest bowiem łatwo w prosty sposób wyjaśniċ sprawę zmartwychwstania ciała po naszej biologicznej śmierci. ”


Cykl:  „Wierzę w życie wieczne”

„…Wiele religii stara się odpowiadaċ na zagadnienie życia człowieka tu, na ziemi, i po śmierci. Chrześcijaństwo także podejmuje temat wiecznego przeznaczenia człowieka. "Wierzę w życie wieczne" - to wyznanie naszej wiary. Sprawia ono, że człowiek w swoim zamyśleniu ogarnia nie tylko to, co przeżywa tutaj, ale również zastanawia się nad tym, czego może spodziewaċ się po tamtej stronie czasu. Niełatwo jest budowaċ traktat teologiczny o rzeczach ostatecznych, trudny do zrozumienia przez człowieka, opierającego się na ludzkich doznaniach i wyobrażeniach. Tutaj trzeba sięgnąċ do niełatwych przesłanek teologicznych, biblijnych, katechizmowych. Niekiedy zostaċ przy bardzo ścisłych teologicznie rozważaniach.”.

  I.Prawda o rzeczach ostatecznych   II.    Śmierċ — Wiecznośċ   
III.    Sąd — Szczegółowy i Ostateczny   IV.    Niebo – Czyściec – Piekło.


„FREI ALBERTO”

„Niewielu wie, że na św. Joannę Berettę Mollę, wyniesioną do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II 16 maja 2004 r. miał wielki wpływ zwłaszcza jeden z jej starszych braci – Henryk. Co to był za człowiek? I czym tak bardzo mógł fascynowaċ swą o sześċ lat młodszą siostrę?”


Listy artykułów:
XVI    XV    XIV    XIII    XII    XI    X    IX    VIII    VII    VI    V    I V    III    I I    I