| powrót do ciekawostek |
Zawsze był skromnym człowiekiem


Ryszard Rzepecki wspomina jak tuż po śmierci kard. Wyszyńskiego wydał album poświęcony zmarłemu Prymasowi.

— Na jednym ze zdjęċ za Prymasem Wyszyńskim z walizkami szedł ks. Glemp — mówi Rzepecki. Wówczas wydawca chciał wycofaċ.cały nakład. Uznał, że nie wypada drukowaċ albumu z fotografią, gdzie nowy Prymas niesie walizki.

— Pamiętam, że poszedłem z tym do kard. Glempa. Pokazałem mu album i zapytałem się o jego zdanie — wspomina Rzepecki.

— A kto miał nosiċ te walizki, Prymas Wyszyński? — odpowiedział nowo mianowany Prymas.

— Wtedy zobaczyłem, że kard. Glemp to ten sam człowiek, którego wcześniej znałem jako ks. dr. Józefa Glempa — podkreśla Rzepecki.


       Prymas Polski pozostał zwykłym skromnym człowiekiem. Jeździł nawet na rowerze.| powrót do startu | | powrót do ciekawostek |