| powrót do ciekawostek |
Ujawniċ koszty własne


Z apelem do międzynaradowych organizacji, aby informowały ofiarodawców, jaki procent zebranych pieniędzy idzie na utrzym,anie ich samyc, wystąpił przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” ks. kard. Paul Josef Cordes.

W czasie wtorkowej prezentacji Orędzia Benedykta XVI na Wielki Post zwrócił uwagę, że wnierzadko w zdumienie wprawiają dane, według których czasami koszta własne tych organizacji stanowią niewiele mniej niż połowa ich przychodów.


– Byłoby niewątpliwie dobrze, gdyby przy okazji apeli w mediach, jakie kierowane są po takich kataklizmach jak tsunami, podawany był nie tylko numer konta bankowego, ale także procent, jaki organizacje przeznaczają na swoje utrzymanie. Pomogłoby to ofiarodawcom oceniċ, w jakim stopniu ich dar dociera do potrzebujących – powiedział ksiądz kardynał.


Dodał, że wręcz wzorowo wygląda to w przypadku organizacji katolickich.

– Koszta administracji włoskiej Caritas wynoszą 9 procent ofiar,  Zakonu Kawalerów Maltańskich – 7 procent a Kirche in Not – 6 procent.  Wydatki strukturalne fundacji powierzonych „ Cor Unum” są jeszcze mniejsze:  Fundacja Jana Pawła II na rzecz Sahelu i Fundacja „Populorum Progresso ” na rzecz Ameeyki Łacińskiej pokrywają jedynie koszta związane z aspektem logistyczno–administracyjnym rozdziału darów, które w 2006 roku wyniosły 3 procent – podkreślił.


Tekst z numeru 26 (3043) z dnia 31 stycznia 2008 roku – „Nasz Dziennik”.


| powrót do startu | | powrót do ciekawostek |