Audiencja generalna, 17 sierpnia 2005


Wspomnienie Brata Rogera


Drodzy Bracia i Siostry!

Mówiliśmy o smutku i o radości. I właśnie dziś rano otrzymałem bardzo smutną, tragiczną wiadomośċ. Podczas wczorajszych Nieszporów drogi Brat Roger Schutz, założyciel Wspólnoty z Taize, został ugodzony nożem i zabity, prawdopodobnie przez niezrównoważoną psychicznie kobietę. Wiadomośċ ta wstrząsnęła mną, tym bardziej że właśnie wczoraj otrzymałem od Brata Rogera bardzo wzruszający, bardzo przyjazny list. Pisze w nim, że z głębi serca pragnie zapewniċ, iż „jednoczymy się z Jego Świątobliwością i z uczestnikami spotkania w Kolonii”. Pisze też, że ze względu na stan zdrowia, niestety, nie będzie mógł przybyċ do Kolonii, ale będzie tam obecny duchowo wraz ze swymi braċmi. Na koniec pisze w tym liście, że pragnie jak najszybciej przyjechaċ do Rzymu, aby się ze mną spotkaċ i powiedzieċ mi, że jego „Wspólnota z Taize pragnie trwaċ w jedności z Ojcem Świętym”. A na koniec własnoręcznie dopisał: „Zapewniam o mojej głębokiej jedności z Jego Świątobliwością. Brat Roger z Taize”.

W tym smutnym momencie możemy jedynie zawierzyċ dobroci Pana duszę Jego wiernego sługi. Wiemy, że ze smutku – jak mówi odczytany przed chwilą Psalm - rodzi się radośċ: Brat Roger jest w rękach wiecznej dobroci, wiecznej miłości, osiągnął wieczną radośċ. On nas napomina i wzywa, byśmy zawsze byli wiernymi pracownikami winnicy Pańskiej, również w chwilach smutku, nie tracąc pewności, że Pan zawsze nam towarzyszy i obdarzy nas swoją radością.


Benedykt XVI – papież


Z oryginału włoskiego tłumaczył o. Jan Pach OSPPE


Przesłanie Sekretarza Stanu kard. Angela Sodana

Brat Aloys
Wspólnota w Taizé
Taizé

Ojciec Święty, głęboko poruszony wiadomością o tragicznej śmierci Brata Rogera w Kościele Pojednania, gorąco modli się do Boga o spokój duszy tego niestrudzonego świadka ewangelii pokoju i pojednania.
   W okresie, w którym ojciec Couturier rozpoczynał w Lyonie swą ekumeniczną działalnośċ, Brat Roger, człowiek wiary, który żarliwie kochał Kościół, założył w Taizé wspólnotę, do której zaczęła przybywaċ młodzież z całego świata. Wiele pokoleń chrześcijan, szanujących własne wyznania, mogło tam prawdziwie doświadczyċ wiary w spotkaniu z Chrystusem, dzięki modlitwie oraz braterskiej miłości, odpowiadając w ten sposób na Jego zaproszenie do życia w jedności i przymierzu pokoju.
    Ojciec Święty jednoczy się w modlitwie z braċmi ze Wspólnoty w Taizé oraz ze wszystkimi, którzy są pogrążeni w żałobie, i zawierza ich Panu, prosząc Go, by znaleźli siłę do kontynuowania dzieła pojednania, zapoczątkowanego przez Brata Rogera. Jego Świątobliwośċ z całego serca udziela im swego Błogosławieństwa Apostolskiego jako zadatku pocieszenia w tej bolesnej próbie.

Kard. Angelo Sodano
Sekretarz Stanu
Watykan, 17 sierpnia 2005 rTelegram abpa Józefa Michalika

Brat Aloys Löser
Przełożony Wspólnoty Ekumenicznej
Taizé (Francja)


Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choċby i umarł,
żyċ będzie (J 11, 25).

Drogi Bracie Aloys,

Drodzy Bracia,
poruszony nagłym odejściem śp. Brata Rogera Schutza, założyciela Waszej Wspólnoty Ekumenicznej w Taizé, pragnę zapewniċ o modlitwie i duchowej łączności z Wami w tych bolesnych chwilach.

Odszedł od nas promotor ekumenizmu, który całe swoje życie poświęcił dziełu przywracania jedności w Kościele Chrystusowym. W to dzieło w sposób szczególny włączył młodzież całego świata, w przekonaniu, że upragniona jednośċ może staċ się udziałem przyszłych pokoleń poprzez wspólną modlitwę i wzajemne poznawanie się.

Wyznając wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, polecam śp. Brata Rogera miłosiernemu Bogu.

Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2005 r.Powrót do wykazu audiencji generalnych    Za Tygodnikiem Katolickim „Niedziela”