Św. Paweł — Wielki Apostoł


To chyba pierwszy raz w dziejach Kościoła świętowany jest dzień urodzin jednego z największych apostołów Chrystusa. 28 czerwca 2007 roku Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Świętego Pawła z okazji dwutysięcznej rocznicy jego urodzin. „W trudzie budowania jedności jedną z inicjatyw — powiedział papież - jest «Rok św. Pawła», który zapowiedziałem wczoraj wieczorem w bazylice św. Pawła za Murami, przy grobie Apostoła. Będzie to jemu poświęcony rok jubileuszowy, który rozpocznie się 28 czerwca 2008 r. i zakończy 29 czerwca 2009 r., w dwutysięczną rocznicę jego narodzin. Mam nadzieję, że różne inicjatywy, które będą podejmowane z tej okazji, przyczynią się do odnowienia naszego zapału misyjnego i pozwolą zacieśniċ nasze relacje z braċmi ze Wschodu i z innymi chrześcijanami, którzy podobnie jak my darzą czcią Apostoła Narodów”.

Do tego tematu powracał papież także przy innych okazjach, podkreślił między innymi, że Rok św. Pawła pozwoli na odkrycie na nowo hellenizmu.

Obchody rozpocznie Benedykt XVI otwarciem Drzwi Bazyliki św. Pawła. Przez cały rok przed tą bazyliką, a także w innych miastach w Turcji i na Malcie, paliċ się będą lampy oliwne. Wierni będą mogli dolewaċ do nich oliwę, jako znak ich zanoszonej modlitwy za wstawiennictwem Apostoła narodów. W wtorki i piątki przez cały rok sprawowana będzie uroczysta liturgia.

Natomiast uroczystości w Tygodniu Modlitw o Jednośċ Chrześcijan będą szczególnym wydarzeniem, szczegóły jeszcze nie są znane.

ks. prof. Bogusław Nadolski


1. Penitencjaria Apostolska — ODPUST ZUPEŁNY    | > > > > > > |
2. Św. Paweł Apostoł — ŻYCIORYS    | > > > > > > |
3. Szaweł — NAWRÓCENIE    | > > > > > > |
4. Apostoł Narodów — PODRÓŻE MISYJNE    | > > > > > > |
5.
 
Kard. Cordero Lanza di Montezemolo —
Archiprezbiter Bazyliki św. Pawła za Murami
   | > > > > > > |
6. Papież Benedykt XVI — Audiencje generalne
Święty Paweł z Tarsu    | > > > > > > |
Święty Paweł. Centralne miejsce Jezusa Chrystusa    | > > > > > > |
Święty Paweł. Duch Święty w naszych sercach    | > > > > > > |
Święty Paweł. Życie w Kościele    | > > > > > > |
Środowisko życia i działania św. Pawła    | > > > > > > |
Życie św. Pawła Apostoła    | > > > > > > |
Nawrócenie św. Pawła    | > > > > > > |
Potrzeba świadków wiary na miarę św. Pawła    | > > > > > > |
Wiara to nie mit    | > > > > > > |
Jezus nie jest osobą z przeszłości,
    lecz bratem obecnym wśród nas

   | > > > > > > |
Kościół jest żywą wspólnotą ludu Bożego    | > > > > > > |
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa    | > > > > > > |
O doktrynie o usprawiedliwieniu u św. Pawła    | > > > > > > |
O miłości    | > > > > > > |
O grzechu pierworodnym    | > > > > > > |
Kult oddawany Bogu    | > > > > > > |
Chrystus Głową Kościoła    | > > > > > > |
List św. Pawła do biskupów Tymoteusza i Tytusa    | > > > > > > |
Dziedzictwo św. Pawła Apostoła    | > > > > > > |
7. Bp. Luigi Padovese — Śladami św. Pawła Apostoła    | > > > > > > |
8.
 
Kard. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo —
Święty Paweł jest tutaj
   | > > > > > > || powrót do startu |