PIERWSZY KATECHIZM WARSZAWSKO–PRASKI
dla dzieci pierwszo–komunijnych


Opracował:
zespół katechetów diecezji Warszawsko–Praskiej
pod kierunkiem biskupa Kazimierza Romaniuka
Warszawa 1998


Za pozwoleniem Kurii Biskupiej Warszawsko–Praskiej, Warszawa, cln. 27 kwietnia 1998 r.
Nr49l(K)98
Biskup Stanisław Kędziora, Wikariusz Generalny ks. Marcin Wójtowicz Notariusz


Wstęp


W najnowszym „Dyrektorium ogólnym o katechizacji” czytamy:

    „Katecheza jest podstawową działalnością ewangelizacyjną każdego Kościoła partykularnego. Przez nią diecezja ofiaruje wszystkim swoim członkom (...) przeżywanie i głoszenie Ewangelii w ramach własnego horyzontu kulturalnego (...). Wśród wszystkich narzędzi katechetycznych najważniejsze miejsce zajmują katechizmy” (pkt 218. 284).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego zaś, tam gdzie jest mowa o celu i adresatach Katechizmu, znajdują się następujące słowa:

    „Katechizm jest przeznaczony do tego, by staċ się punktem odniesienia dla katechizmów lub kompendiów, które są opracowywane w różnych krajach.     Katechizm jest przeznaczony przede wszystkim dla odpowiedzialnych za katechezę (...). Przez biskupów jest adresowany do redaktorów katechizmów, do kapłanów i katechetów (...)”
(pkt 11 n).

Zgodnie z powyższymi wytycznymi Katechizm Kościoła Katolickiego jest „punktem odniesienia” dla niniejszego Pierwszego Katechizmu Warszawsko–Praskiego. Zależało nam na tym, żeby Katechizm był krótki, zwięzły ale treściwy. Nie jesteśmy za tym, żeby dzieci uczyły się długich tekstów na pamięċ, ale przyswojenie sobie przynajmniej niektórych definicji właśnie w ten sposób uważamy wręcz za konieczne. W „Dyrektorium ogólnym o katechizacji” czytamy:

    „Katecheza jest częścią pamięci Kościoła (...). Ćwiczenie pamięci stanowi więc istotny aspekt pedagogii wiary (...). Przedmiotem zapamiętywania powinny staċ się przede wszystkim główne formuły wiary, ponieważ zapewniają jej najbardziej precyzyjny wykład oraz gwarantują wspólne dziedzictwo doktrynalne, kulturowe i językowe” (pkt 154).

Katechizm niniejszy, choċ w podtytule zawiera słowa: „dla dzieci pierwszo–komunijnych”, ma jednak na uwadze także przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu a nie tylko i nie bezpośrednio same dzieci.

† Kazimierz Romaniuk

          SPIS TREŚCI:

W części pierwszej:      | > > > > > |

1. W co człowiek powinien wierzyċ przede wszystkim?
2. Jaki jest Pan Bóg, czyli jakie są Jego główne przymioty?
3. Czy Pan Bóg jest tylko jeden skoro mówi się, że jest Trójca Święta?
4. Kiedy powinno się czyniċ znak krzyża świętego?
5. Skąd wziął się człowiek i cały wszechświat?
6. Co to znaczy "stworzyċ"?
7. Jak został stworzony człowiek? Czy tak samo jak wszystkie rośliny i zwierzęta?
8. Kto to jest człowiek?
9. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
10. Na czym polegało pierwotne podobieństwo człowieka do Boga?
11. Jak czuli się, jak żyli pierwsi ludzie?
12. Czy pierwotne zamiary Boga uległy zmianie? Jeśli uległy, to dlaczego?
13. Jak wyglądało życie pierwszych ludzi po grzechu pierworodnym?
14. Czy wskutek grzechu pierworodnego człowiek musiał zginaċ?

W części drugiej:      | > > > > > |

15. Jak doszło do tego, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem?
16. Kiedy się narodził i gdzie żył Jezus Chrystus?
17. Gdzie i jak spędził Jezus swoje niemowlęco–dziecięce lata i młodośċ?
18. Dlaczego Osobę Jezusa łączy się z Janem Chrzcicielem? Kto to był Jan Chrzciciel?
19. Kiedy i jak rozpoczęła się publiczna działalnośċ Jezusa?
20. Czego Jezus nauczał?
21. Czy Jezus tylko sam czynił cuda i nauczał?
22. Jak ludzie odnosili się do pouczeń Jezusa? Czy wszyscy i czy zawsze Go słuchali?
23. Czy zamiar zabicia Jezusa został urzeczywistniony?
24. W jaki sposób Jezus został stracony?
25. Dlaczego Pan Jezus zgodził się na tak straszną śmierċ?
26. Czy na śmierci Jezusa kończy się cała Jego historia?
27. I co stało się potem z Jezusem?

W części trzeciej:      | > > > > > |

28. Co to więc jest Kościół?
29. Co człowiek powinien czyniċ a czego unikaċ, żeby osiągnąċ życie wieczne?
30. Gdzie znajdują się pouczenia o tym, jak żyċ należy?
31. Co to jest Pismo Święte?
32. Czy Pismo św. zawiera tylko pouczenia o tym, jak żyċ należy?
33. Co to znaczy wierzyċ albo uwierzyċ?
34. Czy istnieje jakaś pomoc w zachowywaniu przykazań Bożych?
35. Jak się przyjmuje i jakie przynosi owoce sakrament chrztu?
36. Jakie są cele główne i skutki sakramentu bierzmowania?
37. Co to jest sakrament Ciała i Krwi Pańskiej?
38. Co to jest sakrament pokuty i jak należy do niego przystępowaċ?

W części czwartej:      | > > > > > |

39. Co to jest i jak się zawiera sakrament małżeństwa?
40. Co to jest sakrament chorych i jakie są jego skutki?
41. Co to jest i po co został ustanowiony sakrament kapłaństwa?
42. Jak dobrze i jak zawsze się modliċ?
43. O co należy się modliċ?
44. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?
45. Co to jest czyściec?

Katechizmu dzieci pierwszo–komunijnych częśċ pierwsza:    | > > > > > > |


Powrót do strony głównej