1 listopada
Wszyscy Święci


Dzisiejsza uroczystośċ — jak każda uroczystośċ w Kościele — ma charakter ba­rdzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami
i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, któ­rzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowni­ków u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wów­czas Lita­nię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych mo­dlitw Kościo­ła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wielkiego Piątku).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świę­tych. Najwcześniej zaczęto oddawaċ cześċ Matce Bożej. Potem kultem otoczo­no męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszys­tkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętaċ o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystośċ Wszy­stkich Świętych nabrała za czasów papie­ża Bonifacego IV († 615), który zamienił poga­ńską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męcze­n­ników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii mę­cze­nników dokonano 13 maja 610 roku. Ro­cznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listo­pada. Za papieża Grzegorza IV (828–844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powsze­chnego.

Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach
i kaplicach publicznych można uzyskaċ odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:


1.pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2.odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3.dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4.Spowiedźi Komunia św.

W dniach 1–8 listopada można także pozyskaċ odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawie­dze­nie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.


Następna:    Litania do Wszystkich Świętych     | > > > > > |


| powrót do startu |