9 listopada —
Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej


Bazylika świętego Jana na Laterania odegrała doniosłą rolę w historii chrze­ści­jaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, przypominający moment jej po­świę­cenia. Bazylika ta jest jedną z czterech Bazylik Większych Rzymu.

Nad wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca:

Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis

to znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.

Bazylika Świętego Jana na Lateranie ( bazylika laterańskia )

Bazylika Laterańska do dziś zachowała swoją szczególną godnośċ i stałą przy­na­leżnośċ do Stolicy Apostolskiej. W odróżnieniu od pozostałych kościołów patria­rcha­lnych jest katedrą diecezjalną biskupa Rzymu i przysługuje jej tytuł Arcybazyliki. Każdy nowo wybrany następca świętego Piotra udaje się tutaj w uroczystej pro­ce­sji. Tu właśnie papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w Nie­dzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. Tu pa­pież odprawia Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

Kościół chce dziś wyraziċ swoją wielką wdzięcznośċ za wszystkie świątynie, jakie zostały przez jego wiernych i dla jego wiernych wystawione. Każdy kościół to Dom Boży w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie tylko, jak to widzimy w innych religiach, gdzie kościół jest jedynie domem modlitwy. Kościół zwraca nam uwagę, że wszyscy jesteśmy żywym domem Bożym.

W początkowej fazie rocznicę poświęcenia Bazyliki obchodzono tylko w Rzymie. Potem, za sprawą augustyniańskich mnichów, święto zaczęto obchodziċ także w innych miejscach. Na stałe do kalendarza liturgicznego wchodzi za sprawą papieża Piusa V, który kazał umieściċ je w swoim mszale wydanym w 1570 roku. W nowym kalendarzu rzymskim zmieniono dotychczasową nazwę święta „Dedykacja arcy­bazyliki Najświętszego Zbawiciela” na „Rocznicę Dedykacji Bazyliki Laterańskiej”.

Potężne posągi na frontonie świątyni mają po 7 m wysokości.

Teksty liturgiczne przepisane na ten dzień, zwracają naszą uwagę na jeszcze inną tajemnicę. Kościół chce wyraziċ wielką swoją wdzięcznośċ za wszystkie świą­tynie, jakie zostały przez jego wiernych i dla jego wiernych wystawione. A są ich setki tysięcy w całym świecie - od skromnych kaplic po wspaniałe bazyliki, impo­nu­jące rozmiarem i wystrojem.

Dlaczego jednak tej właśnie świątyni konsekrację obchodzi Kościół najuro­czy­ściej ze wszystkich swoich świątyń? Była to bowiem pierwsza na świecie katolicka świątynia, w sposób uroczysty dedykowana (poświęcona) Panu Bogu. Nadto od tylu wieków jest katedrą papieża, a więc matką i sercem Kościoła. Tu jest centrum. Jak sercem Kościoła jest Rzym, tak sercem Rzymu jest Bazylika na Lateranie. Do dzisiaj też jest uważana za pierwszy i najważniejszy kościół nawet przed Bazyliką Św. Piotra.


Następna:     Historia Bazyliki św. Jana na Lateranie     | > > > > > |


| powrót do startu |