15 sierpnia:
Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba – oto treść święta, które w wielkiej radości obchodzi kościół.
Nie zaznała skażenia grobu, a ten nowy jej przywilej wypływa z pierwszego:
Maryja zachowana była od zmazy grzechu pierworodnego, przeto teraz nie ponosi jego skutków.
Porodziła Syna Bożego, Dawcę wszelkiego życia, dlatego to śmierć nie mogła Jej dotknąć.

Wniebowzięcie Maryi przypomina o naszym przyszłym zmartwychwstaniu, ukazuje godność ludzkiego ciała, wzywa do życia godnego naszej przyszłej chwały.

Następny:   Pius XII — Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny   | > > > > > > |