6 sierpnia
Przemienienie Pańskie


Historia kultu:

Ojciec Święty, Kalikst III

Święto Przemienienia Pańskiego – Tranfiguratio Domini Nostri Iesu Christi – zostało ustanowione dla upamiętnienia zwycięstwa koalicji wojsk europejskich nad Turkami pod Belgradem, (w bitwie która odbyła się w dniach 21 i 22 lipca 1456 roku) – przez papieża Kaliksta III.

Ojciec Święty Kalikst III, który rządził Kościołem w latach 1455–1458, polecił wpisaċ święto Przemienienia pod dniem 6 sierpnia.

W Tradycji Kościoła, szczególnie w obrządkach wschodnich, pamiątkę wydarzenia na Górze Tabor obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zaliczając to święto do najważniejszych.

Oto w kościele greckim już w IV wieku czczono Przemienienie Pańskie i święto musiało zaliczaċ się do najważniejszych, skoro poprzedzane było wigilią i kontynuowane oktawą. Posiadamy również wzmianki o żywym kulcie Przemienienia Pańskiego w Syrii, gdzie za czasów biskupa Babi (497–503) było szczególnie uroczyście celebrowane.

Historycy Kościoła porównują rangę uroczystości Przemienienia Pańskiego z dzisiejszym świętem Chrystusa Króla.

Od IX wieku celebrowano je w Bizancjum. W cerkwi natomiast, święto Przemienienia Pańskiego należy do jednego z dziewięciu stałych świąt w liturgii.

W Kościele zachodnim Transfiguratio Domini czczono od VII wieku, lecz zasięg tego święta był lokalny. Zazwyczaj obchodzono je wówczas czterdzieści dni przed Wielkanocą, a to z przekonania, iż wydarzenie jakoby miało miejsce czterdzieści dni przed męką Chrystusa. Od XIII wieku obchód Przemienienia Pańskiego rozwinął się w klasztorach benedyktyńskich, gdyż w tym czasie mnisi tego zakonu otworzyli klasztor na Górze Tabor.

W Polsce pierwsze ślady celebracji pamiątki Przemienienia Pańskiego pochodzą z XI wieku, faktycznie natomiast zaczęto je obchodziċ od 1457 roku, zaś na stałe upowszechniło się w siedemnastym stuleciu, na fali kontrreformacji.Jak o Przemienieniu mówi Pismo Święte:

W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modliċ.

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz.

Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonaċ w Jerozolimie.

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi.

Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”

W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.

(BT; Łk 9:28–36 )


Modlitwa powszechna


Wszechmogący Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn Jednorodzony objawił uczniom przed męką swoją chwałę jako zapowiedźzmartwychwstania. Wysłuchaj nasze ufne prośby.

Chryste, spraw, aby Twój Kościół jaśniał chwałą męczenników, świętych, błogosławionych i wiernych wchodzących na górę doskonałości.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, udzielaj Ojcu świętemu, Kolegium Biskupów i całemu stanowi duchownemu łaski, by promieniowali blaskiem cnoty i pociągali ludzi do duchowej przemiany.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, błogosław całej służbie zdrowia, by przez swój charyzmat posługiwania przyczyniała się do fizycznego przemienienia ludzi udręczonych przez różne choroby.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, obdarz swą mocą chorych, cierpiących, upokorzonych i poniżonych w ludzkiej godności, by z wielką nadzieją czekali na uwielbienie swego poniżonego ciała w zmartwychwstaniu.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, wspomóż naszą wspólnotę wierzących, by z dnia na dzień wewnętrznie się odnawiała i przemieniała.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Boże, w święto Przemienienia Twojego Syna obudźw nas żywą wiarę, że przekształcisz nasze poniżone ciało w ciało chwalebne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

| powrót do startu |