Dzisiaj:
Dwudziesta piąta Niedziela zwykła.
Niedziela 24 września — św. Gerard, biskup i męczennik; bł. Kolumba Gabriel, zakonnica; kościół katedralny w Bielsku–Białej; kościół katedralny w Kaliszu
Jutro:
Dzień powszedni
Poniedziałek 25 września — bł. Władysław z Gielniowa, prezbiter; bazylika metropolitalna we Fromborku


Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Mt 20, 1-16a   Przypowieść o robotnikach w winnicy


Kościół katedralny pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ
W WARSZAWIE-PRADZE

Diecezję warszawsko-praską erygował papież Jan Paweł II dnia 25 marca 1992 roku.
    Kościół katedralny pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika zbudowano w latach 1887-1901 wg planów Józefa Dziekońskiego.
    Zburzony 14 września 1944 roku, a następnie odbudowywany do roku 1970, został uposażony przez bpa Kazimierza Romaniuka i przez niego rekonsekrowany 29 września 2001, w 100. rocznicę pierwszej dedykacji.
    Dnia 5 maja 1997 roku Jan Paweł II nadał katedrze tytuł bazyliki mniejszej.

Miesiąc październik miesiącem Różańca świętego

Modlitwa różańcowa była szczególnie bliska papieżowi Janowi Pawłowi II. Poświęcił

W dzisiejszych czasach, różaniec zaczyna kojarzyć się z modlitwą, która pozostaje domeną starszych osób. Niestety – trzeba przyznać, że coraz mniej ludzi odmawia tą piękną, tradycyjną modlitwę. Z drugiej strony jednak możemy zauważyć, że Różaniec wciąż jest żywy w Kościele!


Różaniec – największy skarb Kościoła.

Przecież w każdej parafii istnieją tzw. róże różańcowe, gdzie grupa ludzi jednoczy się, odmawiając codziennie określoną tajemnicę i wypraszając szczególne łaski dla całej wspólnoty. Dla dzieci są tworzone podwórkowe kółka różańcowe.
    Rozważając tajemnice życia Jezusa i Maryi, człowiek ubogaca swoją duchowość. Różaniec jest modlitwą szczególną, która naprawdę może zdziałać cuda! Modlitwa różańcowa była szczególnie bliska papieżowi Janowi Pawłowi II. Poświęcił jej cały jeden list apostolski – „Rosarium Virginis Mariae.”
    Kiedyś nasz wielki rodak powiedział: „Jeśli pragniecie przez kilka chwil być bliscy sercu Papieża, łączmy się w modlitwie różańcowej, w której polecam was wszystkich Maryi Pannie; pragnąłbym, byście wy również mnie polecali Jej w ten sposób."
    Papież Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb Kościoła, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto jest największy skarb Kościoła!”

Krótka historia modlitwy różańcowej

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wierni chwalili Boga, powtarzając różne modlitwy. Początkowo była to głównie Modlitwa Pańska. Przykładowo reguła benedyktyńska nakazywała braciom zakonnym odmawiać ją 150 razy dziennie.
    Ponieważ kult Najświętszej Maryi Panny, był bardzo żywy, zaczęto poszukiwać modlitwy przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki. Najpierw było to samo pozdrowienie Archanioła Gabriela, później dodano słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę.
    Obecną formę modlitwy „Zdrowaś Maryjo” zatwierdził papież Pius V w 1566r. Za ojca Różańca uważa się jednak św. Dominika (1172-1221), któremu miała objawić się Maryja i przekazać modlitwę różańcową, której forma jednak była nieco inna niż obecnie.
    Ostatecznie dominikanin Lamus a la Roche (XV w.) ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Mario” (tak jak 150 psalmów) przeplatanych Modlitwą Pańską.
    Wreszcie w październiku 2002 papież Jan Paweł II ogłosił nową część różańca – tajemnice światła.

Cuda modlitwy różańcowej

Jednym z najbardziej znanych cudów modlitwy różańcowej jest cud w Hiroszimie.
    Na kilka miesięcy przed zrzuceniem bomby atomowej przez lotnictwo USA w mieście tym pojawiło się dwóch mężczyzn, głoszących konieczność nawrócenia, gdyż zbliża się nieuchronna katastrofa. Mówili także o konieczności codziennego odmawiania różańca.
    Po ataku nuklearnym okazało się, że w mieście pozostały nietknięte 2 budynki (wszystko inne było całkowicie zniszczone), w których przeżyli ludzie. Mówili oni, że w nocy przed atakiem ukazał im się Anioł i zaprowadził ich do domów rodzin, które posłuchały wezwania Maryi do odmawiania różańca.
    Należy dodać, że eksperci USA uznali, że zjawisko to musiało mieć charakter nadprzyrodzony.

Innym przykładem jest rewolucja na Filipinach.
    W latach 80′ dyktator F. Marcom rozpoczął masowe aresztowania. Część ludzi zbuntowała się i wyszła na ulice właśnie z różańcami w ręku. Po kilku dniach dyktator wysłał wojsko, aby poskromić tłum. Czołgi jednak zatrzymały się, a sami żołnierze przyłączyli się do wspólnej modlitwy.
    W ten sposób w dniach 22-25 lutego 1986r. doszło do bezkrwawej rewolucji w stolicy Filipin Manili i obalenia dyktatora.

Październik – wyjątkowym miesiącem

Tradycyjnie to właśnie październik jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. W każdej parafii są wtedy organizowane nabożeństwa różańcowe.
    Gorąco zachęcam wszystkich ministrantów i lektorów, do włączenia się w modlitwę różańcową we wspólnocie parafialnej i podtrzymywania tej pięknej tradycji, jaką są październikowe nabożeństwa różańcowe.

http://www.ołtarz.pl


Codzienny kalendarz historyczny:

1621Zmarł Jan Karol Chodkiewicz, hetman wielki litewski i wojewoda wileński, wybitny wódz, zwycięzca Szwedów pod Kircholmem (1605 r.), dowódca obrony Chocimia przed Turkami (1621 r.).
1706Na mocy traktatu w Altranstädt, wymuszonego po wkroczeniu wojsk szwedzkich Karola XII do Saksonii, August II Mocny zrzekł się polskiego tronu i uznał panowanie Stanisława Leszczyńskiego. Saski monarcha zobowiązał się również do uwolnienia królewiczów Sobieskich i odstąpienia od sojuszu z Rosją oraz do wydania Inflantczyka Johanna Patkula, przywódcy miejscowej opozycji.
1821We wsi Laskowo–Głuchy koło Radzymina urodził się Cyprian Kamil Norwid, jeden z najwybitniejszych poetów okresu romantyzmu.
1924Sowieccy bandyci pod wodzą niejakiego Trofima Kalinienki napadli na pociąg osobowy na trasie Brześć – Łuniniec, którym podróżowali m.in. wojewoda poleski Stanisław Downarowicz, ks. bp Zygmunt Łoziński i senator Bolesław Wysłouch. Po obrabowaniu pasażerów banda uciekła na teren Związku Sowieckiego.
1934Irena Curie–Joliot, córka Marii Skłodowskiej–Curie, odkryła metodę sztucznego wytwarzania radu.
1939Podczas potężnego bombardowania Warszawy bomby niemieckie zniszczyły gmach Politechniki, Pałac Krasińskich, Główny Inspektorat Sił Zbrojnych i wiele innych budynków. Zbombardowanie filtrów i elektrowni spowodowało w mieście brak wody i prądu.
1939W szwedzkim porcie Sundhamn internowano polski okręt podwodny ORP „Żbik”.
1944Oddziały niemieckiej grupy bojowej gen. Rohra przystąpiły do generalnego szturmu na Mokotów broniony przez siły powstańcze.
1980W warszawskim sądzie wojewódzkim złożono wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność”.
1995Parlament czeski na kolejne cztery lata przedłużył zakaz piastowania ważnych stanowisk państwowych przez osoby powiązane z komunistyczną służbą bezpieczeństwa.