Dzisiaj:
Dzień powszedni
Poniedziałek 24 lipca — św. Kinga, dziewica
Jutro:
Dzień powszedni
Wtorek 25 lipca — święto św. Jakuba Starszego, Apostoła; św. Krzysztof, męczennik


Przypowieść o chwaście wśród zboża

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach».

Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».

On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Mt 13, 24-43   Przypowieść o chwaście wśród zboża


Codzienny kalendarz historyczny:

1633Hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski rozbił wojska tureckie w bitwie pod Sasowym Rogiem.
1792Straż Praw – najwyższy organ władzy wykonawczej ustanowiony przez Konstytucję 3 Maja – opowiedziała się za przystąpieniem króla do Targowicy.
1907Robert Baden–Powell zaczął organizowaċ ruch skautowski.
1917I Pułk Ułanów Polskich pod dowództwem pułkownika Bolesława Mościckiego w pobliżu wsi Krechowce koło Stanisławowa na Ukrainie stoczył ciężkie walki z oddziałami niemieckimi i austro–węgierskimi. Zginęło 30 kawalerzystów, 50 zostało rannych.
1919Sejm przyjął ustawę powołującą Policję Państwową.
1920Powstał Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem na czele. Wkrótce Rząd wydał specjalną odezwę wzywającą „cały naród polski do walki w obronie ogniska domowego, w obronie pracy i wolności obywatelskiej, do walki świętej w obronie wolności niepodległej Ojczyzny”.
1920W okręgach Eupen i Malmédy odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy mieli się opowiedzieċ za przyłączeniem tych terenów do Belgii albo Niemiec. Większośċ opowiedziała się za przynależnością do Belgii.