Dzisiaj:
Dzień powszedni
Sobota 27 sierpnia — św. Monika
Jutro:
XXII Niedziela zwykła.
Niedziela 28 sierpnia — św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła


Chrystus uczy modlitwy

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».

A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:

Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Łk 11, 1-13 Chrystus uczy modlitwy


KALENDARIUM WAKACJE 2016


 • 1 lipca - pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź Święta. Kancelaria nieczynna.
 • 3 lipca - pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej o godz. 1100
 • 16 lipca (sobota) - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
 • 25 lipca (poniedziałek) - święto świętego Jakuba
 • Przez cały sierpień - miesiąc trzeźwości narodu polskiego.
 • 4 sierpnia (czwartek) - przybycie Białostockiej i Drohiczyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Msza dla pątników i ich przyjaciół 5 sierpnia (piątek) o godz. 600 rano.
 • 5 sierpnia - pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź Święta. Msza Święta zbiorowa na cmentarzu o godzinie 1800.
 • 6 sierpnia (sobota) - odpust parafialny, uroczystość Przemienienia Pańskiego. Msze Święta o godz. 730, 900, 1100 i 1800. Suma z procesją o godz. 1100.
 • 7 sierpnia - pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej o godz. 1100
 • 15 sierpnia (poniedziałek) - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Święto nakazane - wszystkich obowiązuje obecność na Mszy Świętej. Msze w naszym kościele: 730, 900, 1100, 1800
 • 21 sierpnia (niedziela) - dożynki parafialne
 • 22 sierpnia (poniedziałek) - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
 • 26 sierpnia (piątek) - święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze Święte o730, 900 i 1800.

Codzienny kalendarz historyczny:

1492W katedrze na Wawelu został koronowany na króla Polski Jan I Olbracht – syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki.
1666Na mocy tajnego układu Jana Kazimierza z królem Francji Ludwikiem XIV polski monarcha obiecał zrzec się tronu na korzyść księcia francuskiego.
1764Początek ostatniego Sejmu elekcyjnego I Rzeczypospolitej, na którym – dzięki protekcji carycy Katarzyny – wybrano na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
1894Urodził się Kazimierz Wierzyński, poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander.
1916Przystąpienie Rumunii do wojny po stronie państw Ententy.
1922W Berlinie powstał Związek Polaków w Niemczech, na którego czele stanął Stanisław Sierakowski. Głównymi celami związku były obrona przed germanizacją mniejszości polskiej oraz budzenie i utrzymanie polskiej świadomości narodowej. ZPwN został zdelegalizowany przez władze niemieckie w 1939 roku. Wielu jego członków dotknęły represje, część Niemcy rozstrzelali, ok. 1,2 tys. zesłali do obozów koncentracyjnych.
1928W Paryżu przedstawiciele Belgii, Czechosłowacji, Francji, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski podpisali tzw. pakt Brianda–Kellogga o wyłączeniu wojny jako środka załatwiania sporów międzynarodowych.