Dzisiaj:
Dzień powszedni
Niedziela 21 stycznia — św. Agnieszka, dziewica i męczennica
Jutro:
III Niedziela zwykła.
Poniedziałek 22 stycznia — św. Wincenty, diakon i męczennik; św. Wincenty Pallotti, prezbiter


znaleźliśmy Mesjasza

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

J 1, 35-42   Znaleźliśmy Mesjasza


Modlitwa do św. Antoniego

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę.

Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.

Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym.

Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.

Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.

Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.

Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.


Św. Antoni z Padwy, Patron zagubionych

Św. Antoniego prośmy o pomoc nie tylko wtedy, gdy zgubi się nam portfel czy klucze, ale i wtedy, gdy gubią się nam „rzeczy” o wiele cenniejsze, takie jak wiara, sens, miłość, nadzieja…

Na tych sprawach święci znają się najlepiej. Kiedy coś zgubimy, to kogo prosimy o pomoc?

Oczywiście… św. Antoniego. Mówi się o nim Antoni z Padwy, choć urodził się w Lizbonie, a w Padwie spędził tylko ostatni rok życia. Żył zaledwie 36 lat.

św. Antoni z Padwy

Zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Stał się jednym z najbardziej popularnych świętych. Nie ma chyba kościoła w Polsce, w którym nie byłoby ołtarza, figury albo obrazu św. Antoniego.
    Przedstawiany jest najczęściej z Dzieciątkiem Jezus na rękach. To echo legendy, która głosi, że pewnego dnia, gdy czytał Pismo Święte, pojawiło się na nim uśmiechnięte Dzieciątko Jezus.
    Pod figurami św. Antoniego można spotkać skarbonki z napisem „Chleb św. Antoniego”. To z kolei zwyczaj, który pojawił się po raz pierwszy w Tuluzie w 1886 roku. Jałmużnę dla ubogich zaczęto łączyć z prośbą do świętego lub podziękowaniem za uproszoną łaskę.

Św. Antoni przychodzi na świat w 1195 roku w Lizbonie jako Ferdynand Bulonne. Pomiędzy 15 a 20 rokiem życia wstępuje do Kanoników Regularnych św. Augustyna. Studiuje teologię w Coimbrze i tam, w roku 1219, przyjmuje święcenia kapłańskie.
    Jest świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowanych w Maroku. W tym wydarzeniu odczytuje Boże wezwanie. Wstępuje do franciszkanów, przybierając imię Antoni. Chce udać się do Maroka, aby głosić Ewangelię poganom nawet za cenę utraty życia. Ciężka choroba krzyżuje jego plany.

Wraca z Maroka, ale zamiast do ojczyzny trafia do Italii.

Dociera do Asyżu, gdzie spotyka się ze św. Franciszkiem.

Bracia, odkrywszy jego kaznodziejski talent, mianują go generalnym kaznodzieją zakonu. Antoni przemierza miasta i wioski, głosząc Ewangelię i nawołując do poprawy życia i pokuty. Głosi kazania we Francji, gdzie skutecznie przeciwdziała albigensom.
    Dar wymowy, świętość i nadzwyczajne dary (uzdrowienia, czytanie w sumieniach, bilokacja) gromadzą przy nim tak wielkie tłumy, że kazania głosi na placach, bo kościoły nie mieszczą słuchaczy. Pod wielkim wrażeniem kazań Antoniego jest sam papież Grzegorz IX, który słucha go w Rzymie.
    W roku 1230 Antoni zrzeka się wszelkich urzędów zakonnych i udaje się do Padwy. Jest już wtedy zupełnie wycieńczony pracą.

Umiera 13 czerwca 1231 roku. Przy jego grobie w Padwie dzieją się cuda. W niecały rok po jego śmierci, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zalicza go w poczet świętych.

W Padwie wyrasta ogromna bazylika, która do dziś gromadzi pielgrzymów wzywających jego wstawiennictwa.
    Trudno dociec, skąd wziął się zwyczaj proszenia św. Antoniego o pomoc w odnalezieniu cennej zguby. Może dlatego, że jako wytrawny kaznodzieja pomagał odnajdywać ludziom utracone duchowe wartości. W każdym razie słuszną rzeczą jest wzywać świętych na pomoc, pamiętając tylko, że źródłem każdej łaski jest zawsze sam Bóg.
    A św. Antoniego prośmy o pomoc nie tylko wtedy, gdy zgubi się nam portfel czy klucze, ale i wtedy, gdy gubią się nam „rzeczy” o wiele cenniejsze, takie jak wiara, sens, miłość, nadzieja…
    Na tych sprawach święci znają się najlepiej.


Wizyta duszpasterska Rodzin naszej parafii.

Wszystkim rodzinom, które przyjęły nas z wizytą duszpasterską w minionym tygodniu składamy serdecznie podziękowanie za wspólną modlitwę, życzliwość oraz za złożone ofiary na potrzeby parafii.
    W tym tygodniu odwiedzimy rodziny z następujących domów:

  • 15 stycznia - Poniedziałek: Siennica, ul. Starowiejska i Piaski, (1 ksiądz), Siennica, ul. Czarnockiego, (2 ksiądz)
  • 16 stycznia - Wtorek: Siennica, ul. Dworkowa (1 ks.), Siennica, ul. Dłużewskich (2 ks.)
  • 17 stycznia - Środa: Nowy Zglechów i Zagórze (2 księży)
  • 18 stycznia - Czwartek: od. 900 Siodło (2 księży), od odz. 1600 ul. Kołbielska (2 księży)
  • 19 stycznia - Piątek: od. 900 Świętochy (1 ksiądz) Nowodzielnik (2 ksiądz), od g. 1600 ul. Latowicka (1 ksiądz), ul. Mińska i Bankowa (2 ksiądz)
  • 20 stycznia - Sobota: Ingres ks. Biskupa Romualda Kamińskiego
  • 22 stycznia - Poniedziałek: Drożdżówka (1 ksiądz), Kulki (2 ksiądz), od 1600 ul. Spacerowa, Storczykowa i Ogrodowa (2 księży)
  • 23 stycznia - Wtorek: od. 900 Żakówek (1 ksiądz) Julianów (2 ksiądz), od 1600 ul. Słoneczna (1 ksiądz), Zachodnia i Na Wzgórzu (2 ksiądz)

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 900. Od czwartku ulice w Siennicy od godz. 1600.
    Bardzo prosimy o pojazd na tę godzinę.
    W czasie kolędy kancelaria parafialna jest czynna tylko rano.
    Nie ma mszy św. wieczornej. Ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej są przeznaczone na prace prowadzone przy instalacji cieplnej przy kościele i plebanii.


Codzienny kalendarz historyczny:

1953
1506Ojciec Święty Juliusz II utworzył Gwardię Szwajcarską.
1793Król Francji Ludwik XVI został stracony na gilotynie. Wkrótce podobny los spotkał jego żonę, Marię Antoninę.
1830Sejm powierzył obowiązki naczelnego wodza armii polskiej gen. Michałowi Radziwiłłowi.
1833Z inicjatywy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Paryżu powstał tajny Związek Jedności Narodu (Hotel Lambert).
1871Podczas wojny Francji z Prusami jako dowódca I brygady francuskiej armii Wogezów zginął w bitwie pod Dijon Józef Hauke (ps. „Bosak”), generał i naczelnik wojenny województwa krakowskiego i sandomierskiego w Powstaniu Styczniowym.
1918Cenzura na obszarze okupacji niemieckiej poleciła skonfiskowaċ „Placówkę” Bolesława Prusa, „Dwa stulecia” Szymona Askenazego oraz podręczniki do historii Polski.
1919Józef Piłsudski wydał rozkaz wcielenia wszystkich weteranów Powstania Styczniowego w szeregi Wojska Polskiego z prawem noszenia galowego munduru.
W Krakowie rozpoczął się proces księży tamtejszej kurii, bezpodstawnie oskarżonych przez władze komunistyczne o szpiegostwo na rzecz państw zachodnich.