Dzisiaj:
Dzień powszedni
Czwartek 22 lutego — Święto Katedry św. Piotra Apostoła
Jutro:
Dzień powszedni
Piątek 23 lutego — św. Polikarp, biskup i męczennik; św. Izabela Francuska, dziewica; bł. Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik


Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Mk 1, 12-15   Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali


Wielki Post 2018

Ponieważ daty Wielkanocy i niektórych świąt poprzedzających te święta są ruchome, co roku pojawiają się pytania: kiedy jest i ile trwa Wielki Post? W 2018 roku Wielki Post rozpoczyna się 14 lutego, czyli w Środę Popielcową i potrwa aż do Wielkiego Czwartku, który wypada 29 marca 2018. Łącznie post będzie trwał 44 dni.

Symbole Wielkiego Postu, które są znane dla wszystkich, to głównie 40-dniowy okres postu czy posypywanie głów popiołem.

Jakie znaczenie mają poszczególne symbole Wielkiego Postu?

Wielki Post 2018

40 dni postu - dokładnie tyle trwa Wielki Post. W Biblii ta liczba pojawia się bardzo często: 40 dni trwał potop, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju przed zawarciem Przymierza przez 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 lat trwa panowanie Dawida, prorok Eliasz przez 40 dni wędruje przez pustynię, Jonasz ogłasza 40 dni jako okres nawrócenia i pokuty dla mieszkańców Niniwy, wreszcie przez 40 dni pobytu na pustyni Chrystus przygotowuje się do podjęcia publicznej działalności, rozpoczynając od głoszenia orędzia: „Nawracajcie się”, naucza przez 40 miesięcy, zmartwychwstaje po 40 godzinach, a potem przez 40 dni przebywa z uczniami aż do dnia Wniebowstąpienia.

Posypanie głowy popiołem - Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową, czyli na początku Wielkiego Postu jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija..

Post, jałmużna i modlitwa.

Fioletowy kolor - jest to kolor pokutny.

Droga Krzyżowa - nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.

Gorzkie Żale - nabożeństwo pasyjne; jest to polska tradycja w Kościele katolickim.

Wielki Post 2018 to także okres, kiedy wierni nie powinni uczestniczyć w zabawach, dyskotekach i hucznych balach.


Medytacja na 1 Niedzielę Wielkiego Postu

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.

Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Ewangelia (Mk 1, 12-15)

Pustynia. Miejsce niegościnne, nieprzyjazne, pozbawione warunków do godnego życia, pełne dzikich zwierząt, których nie chcielibyśmy spotkać. W takie miejsce pod natchnieniem Ducha Świętego udaje się Jezus. Idzie tam, na miejsce odosobnienia, samotności.

Ten fragment jest też dla nas zaproszeniem, aby razem z Duchem Świętym wejść w czas Wielkiego Postu, czas zamyślenia nad naszym życiem. Jakie ono jest? W jakiej jestem kondycji życiowej? Jaka jest moja relacja z Bogiem? Do czego jestem zaproszony w tym szczególnym czasie?
    Wychodzę na pustynię mojego życia, wchodzę w samotność mojego serca. Tutaj Bóg chce mówić do mnie. To miejsce modlitwy i zamyślenia. Ale pustynia to też miejsce kuszenia.

Jezus pokazuje jak przeżywać ten czas, który jest naznaczony ludzką słabością, głodem, pragnieniami różnego rodzaju. To wszystko przecież przeżywamy codziennie.

W Ewangelii św. Mateusza jest obszerny opis tej samej sceny. Jezus na każdą pokusę szatana odpowiada słowem Bożym, nie wchodząc w ogóle w dyskusje z nim. Z szatanem i złem się nie dyskutuje! Modlitwa, zasłuchanie w Słowo i post to skuteczna i jedyna broń przed pokusami i zasadzkami złego. Ludzka natura jest za słaba, żeby walczyć samemu.

W tej ewangelii warto zwrócić uwagę na symbole. Ilość dni to czas potrzebny do nawrócenia, do tego, by przezwyciężyć kruchość natury z jej podstawowymi potrzebami (tutaj w symbolu zwierząt) – zaspokojenia głodu, pragnienia, posiadania, bycia zauważonym i kochanym.
    To czas potrzebny, by serce przylgnęło do tego, który zapełni każdą pustkę i zaspokoi każdą potrzebę. Ewangelia mówi też o aniołach. Bóg nie zostawia nas samych, zsyła potrzebne łaski, które pomogą nam przeżyć ten czas powrotu i przylgnięcia do Niego.

W dalszej części ewangelii jest napisane, że Jezus wraca do swojego rodzinnego miasta i tam rozpoczyna głoszenie Dobrej Nowiny. To jest wskazówka dla nas. Moją relacją z Bogiem, moim doświadczeniem Jego miłości mam dzielić się przede wszystkim z najbliższymi. To jest najtrudniejsze, ale mogę zacząć od modlitwy za rodzinę.
    Często łatwiej jest mówić o Jezusie z obcymi, albo modlić się za potrzeby świata niż za swoich bliskich. Jezus w tym czasie zaprasza do podjęcia tego trudu z Nim.

Jezu proszę Cię towarzysz mi w tym czasie postu i modlitwy, bym dobrze z niego skorzystał i pozwolił prowadzić się natchnieniom Ducha Świętego.

s. Dorota Wac


Codzienny kalendarz historyczny:

1280W bitwie pod Goślicami książę Leszek Czarny odparł najazd księcia halickiego Lwa Danielewicza.
1766W Luneville (Francja) zmarł Stanisław Leszczyński, król Polski w latach 1704–1709 i 1733–1736, wybrany przy poparciu Szwedów, po ich klęsce opuścił kraj. W 1733 r. po śmierci Augusta II ponownie otrzymał tron, jednak już po roku sprawowania władzy musiał uciekaċ z Polski.
1789Mieszczanin warszawski Jan Dekert został wybrany na prezydenta magistratu Warszawy. Przewodził walce o prawa dla mieszczan, zwłaszcza podczas Sejmu Czteroletniego.
1807Polskie oddziały zdobyły Tczew. W czasie walki o miasto ranny został gen. Jan Henryk Dąbrowski.
1820W Krzemieńcu zmarł Alojzy Feliński, polski poeta i dramaturg, sekretarz Tadeusza Kościuszki, profesor liceum krzemienieckiego, autor hymnu „Boże, coś Polskę”.
1829Zmarł Jan Stefani, polski skrzypek, kompozytor i dyrygent pochodzenia czeskiego.
1859W Paryżu zmarł Zygmunt Krasiński, romantyk, autor dramatów „Nie–Boska komedia” i „Irydion”.
1884W Warszawie urodził się Kazimierz Funk, biochemik. Wyodrębnił pierwszą witaminę (B); jest autorem terminu „witamina”.
1924Zmarł Thomas Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1913–1921, współtwórca Ligi Narodów.
1945Wojska sowieckie zajęły Poznań, wypierając z miasta oddziały niemieckie.
1998Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska ratyfikowały konkordat.