Dzisiaj:
Dzień powszedni
Piątek  2 grudnia — bł. Rafał Chyliński, prezbiter
Jutro:
Dzień powszedni
Sobota  3 grudnia — św. Franciszek Ksawery, prezbiter


i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich,

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
     Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa


PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego i w pierwszym rzędzie oznacza „obecność” – nie tyle przyjście, które się dokonuje, ale fakt, że ktoś oczekiwany już przybył i jest między nami. Z jednej zatem strony adwent przygotowuje nas na Boże Narodzenie i powrót Chrystusa w chwale na końcu czasów, ale z drugiej przypomina nam, że Zbawiciel już jest obecny między nami. Nie dziwi nas to – jest obecny w Eucharystii, w Piśmie Świętym, we wspólnocie Kościoła, w bliźnim, który przychodzi…

Ale Jezus mówi nam dziś coś jeszcze: jeśli na Jego ostateczne przyjście chcemy się przygotować, mamy czuwać i modlić się. Mnisi rozumieli to wezwanie dosłownie: to wezwanie Chrystusa stało się jednym ze źródeł modlitwy Jezusowej. Czuwanie, to odrzucanie grzechu i czynienie dobra; nieustanna modlitwa, to łączenie swego serca z Bogiem w każdej chwili naszego życia.

… mamy czuwać i modlić się

Parafia św. Stanisława BM w Siennicy

Rekolekcje Adwentowe
4 — 7. XII. 2016 r.
Parafia św. Stanisława BM w Siennicy

Niedziela - 4 grudnia

  730Msza święta z nauką dla dorosłych
  900Msza święta z nauką dla dorosłych
1100Msza święta z nauką dla dzieci
1230Msza święta z nauką dla dorosłych
1800Msza święta z nauką dla młodzieży

Poniedziałek (5.XII), Wtorek (6.XII), Środa (7.XII)

  900Msza święta z nauką dla dorosłych
1100Msza święta z nauką dla dorosłych
1600Msza święta z nauką dla dzieci
1715Msza święta z nauką dla dorosłych
1800Msza święta z nauką dla młodzieży

Rekolekcje poprowadzi Ks. Tadeusz Ryglewicz

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany będzie we wtorek i środę podczas każdej Mszy Świętej.

UWAGA: W czasie rekolekcji nie ma Mszy Św. o godz. 700 jak również w tych dniach kancelaria parafialna będzie nieczynna.

PARAFIA RZYMSKO – KATOLICKA ŚW. STANISŁAWA BM
05 - 332 SIENNICA, UL. MIŃSKA 34
tel: 25 / 757 22 93
www.parafia-siennica.pl

Codzienny kalendarz historyczny:

1789W Warszawie odbyła się tzw. czarna procesja – manifestacja reprezentantów miast królewskich z burmistrzem stolicy Janem Dekertem na czele. Manifestanci złożyli na ręce króla i Sejmu postulaty poprawy położenia prawnego mieszczan.
1805Bitwa pod Austerlitz. Licząca 68 tys. żołnierzy armia francuska niemal całkowicie rozbiła dowodzone przez generała Kutuzowa 90–tysięczne wojsko rosyjsko–austriackie.
1916Podczas posiedzenia w Dumie rosyjski premier Aleksander Triepow wysunął postulat utworzenia państwa polskiego pozostającego w ścisłej unii z Rosją.
1941W Warszawie zmarł marszałek Edward Rydz– Śmigły.
1942Premier Władysław Sikorski spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem USA Franklinem Rooseveltem. Bezskutecznie zabiegał o gwarancje ze strony amerykańskiej dla wschodniej granicy Polski.
1942Włoski fizyk Enrico Fermi dokonał na Uniwersytecie Chicagowskim pierwszego kontrolowanego rozszczepienia jądra atomu i trwającej 28 minut jądrowej reakcji łańcuchowej.
1984Katastrofa w Bhopalu (Indie) – zbiornik zawierający 43 tony gazowego izocyjanianu metylu (MIC) uległ rozszczelnieniu, uwalniając toksyczny i cięższy od powietrza gaz, który rozprzestrzenił się po podłożu na sąsiednie rejony.
    Ponad pół miliona ludzi było narażonych na kontakt z substancją. Około 20 tys. zmarło, 120 tysięcy poniosło szkody na zdrowiu, takich jak zaburzenia oddychania, nowotwory, uszkodzenia płodów, oślepienie i inne. Ponad 50 tys. osób było niezdatnych do wykonywania zawodu z powodu powikłań.
    Katastrofa w Bhopalu jest obecnie uważane za najtragiczniejszą w skutkach awarię przemysłową. Mimo że katastrofa odbiła się mniejszym echem na świecie niż katastrofa w Czarnobylu, to miała ona dużo bardziej tragiczne skutki.